Terug naar overzicht

Thema-avond Maartensdijk "Ontmoetingen"

Datum

21-03-2023

Prijs

€ 3,00

Locatie

Ontmoetingskerk,
Julianalaan 26 te Maartensdijk.

Spreker: Evangelist H. Bor

Thema-avond Maartensdijk

In Maartensdijk wordt door het regionale comité sinds 1999 ieder seizoen een aantal thema-avonden belegd. Het doel van deze avonden is onderwijs te ontvangen vanuit de Bijbel tot verdieping en verrijking van het geestelijk leven.

Na de lezing is er gelegenheid vragen in te dienen, die na de pauze door de inleider behandeld worden. Van iedere lezing wordt een samenvatting uitgereikt.

Aanvang : 19.45 uur. Sluiting: 21.45 uur Entree: € 3,- (kostendekkend)

Koffie/ thee: € 1,-

Naast de entree wordt een collecte gehouden voor het werk van stichting IRS.

Meer informatie bij de voorzitter van het comité: drs. G.A. van Ginkel, tel. 0346-213445

Terug naar overzicht