Comités

Stichting In de Rechte Straat (IRS) kent een tiental comités, verdeeld over het land, die jaarlijks activiteiten organiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan de projecten van IRS.
Enkele activiteiten die georganiseerd worden zijn Reformatieavonden rondom 31 oktober in samenwerking met plaatselijke kerkelijke gemeenten, thema-avonden, concerten, conferentie.

Deze activiteiten zijn natuurlijk uit te breiden. Denk aan wandeltochten, fietstochten, rommelmarkten enz. maar daar zijn dan ook meer handen voor nodig.Daarom zien wij uit naar nieuwe comitéleden die de plaatselijke comités willen versterken. Als u tijd hebt en u zich dienstbaar wilt opstellen naar de ander, neemt u dan contact op met het secretariaat van IRS in Apeldoorn, tel. 055 3030090. We kunnen dan samen kijken welk comité het dichtst bij u in de buurt is en u daarmee in contact brengen.
Het is mooi en dankbaar werk om dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk en daar onze gaven en talenten voor te geven.
We zien uit naar uw reactie.