Terug naar overzicht

02-05-2022

Oudere boeken

Klik op het artikel en lees onder de foto welke boeken en brochures we nog hebben. Schrijf de titels in het bericht veld van de bestelling.

Oudere boeken

De volgende oudere boeken en brochures zijn nog te krijgen.

Boeken (€2,50 per stuk):

 • Moeder, ik klaag u aan, H.J. Hegger, 130 bladzijden
 • Uit genade alleen, T. Vanhuysse, 94 bladzijden
 • Gij herders, hoort: Schrift en traditie bij Rome,  T. Vanhuysse, 103 bladzijden
 • Hand in hand met Rome? H.J. Hegger, 181 bladzijden
 • Judas een brief om God te loven, H.J. Hegger 125 bladzijden
 • Gods vinger wijst naar ons… en naar mij! Stichting REO, 108 bladzijden
 • Zij is Mijn Bruid,  H.J. Hegger, 208 bladzijden
 • Gesprekken met Heada, H.J. Hegger, 135 bladzijden
 • Zijn gebod is Liefde, H.J. Hegger, 204 bladzijden
 • Bijbelse elementen bij rooms-katholieke mystici, H.J. Hegger, 88 bladzijden

Brochures (gratis):

 • Lourdes – Loreto – Fatima, H.J. Hegger
 • Priesters schreeuwden om de vrede, H.J. Hegger
 • Onuitsprekelijke vreugde, H.J. Hegger
 • De biecht in bijbels licht, H.J. Hegger
 • Het pausdom in bijbels licht, H.J. Hegger
 • Rome – Reformatie, H.J. Hegger
 • De R.-K. Heiligenverering in bijbels licht, H.J. Hegger
 • De R.-K. sacramenten in bijbels licht, H.J. Hegger
 • Ja maar, mijnheer pastoor… En tóch, Annie! H.J. Hegger

Voor bestellingen of meer informatie kunt u mailen naar info@irs.nu

Terug naar overzicht