21 02

Evangeliseren in Den Bosch, donderdag 21 februari

Datum donderdag 21 februari 2019

IRS heeft ook het initiatief genomen voor het opzetten van een aantal evangelisatie projecten in Nederland. In samenwerking met diverse kerkelijke gemeenten in (de omgeving van) Den Bosch staan we iedere maand op de markt van deze Rooms Katholieke stad. Via folders en gratis Bijbels die hier uitgedeeld worden hopen we dat mensen een keer een bezoek zullen brengen aan één van de locale kerken. We hopen en bidden dat velen via deze weg, dé Weg, dé Waarheid en hét Leven zullen vinden. We zouden graag zien dat de plaatselijke kerken dit initiatief overnemen, zodat IRS in andere plaatsen van het land een volgend evangelisatieproject op kan starten.

Kosten bij dit project zit in het ontwikkelen van folders, aanschaffen van lectuur, Bijbels en de kosten voor de vergunning/standplaats.
Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan.
Contactpersoon: Thea Kampert
tel.: 06 48263234
e-mail: planning@evangelisatiesjofar.nl

Data 2019:
Donderdag 21 maart
Dinsdag 23 april
Donderdag 23 mei
Donderdag 27 juni

Van 10.00 uur tot 15.30 uur

U kunt vanaf Lunteren met onze medewerkers meerijden naar Den Bosch.
Neemt u in dat geval contact op met Thea Kampert, zie boven.

Agenda overzicht