26 04

Evangeliseren in Den Bosch, donderdag 26 april

Datum donderdag 26 april 2018

IRS heeft ook het initiatief genomen voor het opzetten van een aantal evangelisatie projecten in Nederland. In samenwerking met diverse kerkelijke gemeenten in (de omgeving van) Den Bosch staan we iedere maand op de markt van deze Rooms Katholieke stad. Via folders en gratis Bijbels die hier uitgedeeld worden hopen we dat mensen een keer een bezoek zullen brengen aan één van de locale kerken. We hopen en bidden dat velen via deze weg, dé Weg, dé Waarheid en hét Leven zullen vinden. We zouden graag zien dat de plaatselijke kerken dit initiatief overnemen, zodat IRS in andere plaatsen van het land een volgend evangelisatieproject op kan starten.

Kosten bij dit project zit in het ontwikkelen van folders, aanschaffen van lectuur, Bijbels en de kosten voor de vergunning/standplaats.
Totale kosten: 4.000,- per jaar.

Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan.
Contactpersoon: de heer C. van Brummelen
tel.: 0318 – 524482 of 06 – 17496324
e-mail: c.van.brummelen@kliksafe.nl

Data 2018:
Donderdag 24 mei
Donderdag 28 juni

Van 10.00 uur tot 15.30 uur

U kunt vanaf Lunteren met onze medewerkers meerijden naar Den Bosch.
Neemt u in dat geval contact op met de heer C. van Brummelen, zie boven.

Agenda overzicht