Stichting In de Rechte Straat (IRS) kent meerdere comités, verdeeld over het land, die jaarlijks activiteiten organiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan de projecten van IRS. Enkele activiteiten die georganiseerd worden zijn thema-avonden, concerten of hulp bij de conferenties. Daarnaast worden er Reformatieavonden rondom 31 oktober georganiseerd. Dit wordt gedaan in samenwerking met plaatselijke kerkelijke gemeenten.

MEEHELPEN

Deze activiteiten zijn natuurlijk uit te breiden. Denk aan wandeltochten, fietstochten, rommelmarkten enz. Maar daar zijn dan ook meer handen voor nodig. Daarom zien wij uit naar nieuwe comitéleden die de plaatselijke comités willen versterken. Als u tijd hebt en u zich dienstbaar wilt opstellen naar de ander, neem dan contact met ons op. U kunt bellen naar het secretariaat van IRS in Apeldoorn, tel. 055 3030090. Ook kunt u mailen naar info@irs.nu.

We kunnen dan samen kijken welk comité het dichtst bij u in de buurt is en u daarmee in contact brengen. Het is mooi en dankbaar werk om dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk en daar onze gaven en talenten voor te geven. We zien uit naar uw reactie.

Bij de agenda staan de activiteiten die door onze comités georganiseerd worden.