Cuenca

Bericht namens het bestuur:

Het komt soms voor dat broeders in het geloof gescheiden wegen moeten gaan. Tussen evangelist Sergio Gil en het bestuur van IRS ontstond een diepgaand verschil van inzicht over de verantwoordelijkheidsstructuur van het werk van Sergio in Cuenca. Van beide kanten is er sprake van oprechte overtuigingen maar helaas zijn die niet met elkaar te verenigingen. Dit betekent dat de samenwerking tussen IRS en evangelist Sergio Gil met ingang van 1 maart 2022 is beëindigd. Gelden die na die datum voor dit werk aan ons zijn of worden overgemaakt, worden aan de gevers teruggegeven.

Vanuit diepe verbondenheid is jarenlang samengewerkt. Vanuit diezelfde verbondenheid bidden we Sergio en Evelien Gods zegen toe voor hun werk in Cuenca.