ECR bestaat 50 jaar!

En la Calle Recta (ECR) is jarig. Het eerste nummer van dit Spaanstalige evangelisatieblad verscheen in oktober 1968, wat betekent dat ECR alweer 50 jaar bestaat!

Op deze pagina tref je interviews, brieven en andere artikelen aan uit al die jaren ECR.

Het allereerste exemplaar van ECR.
Braziliaanse priester: “Ik kwam in een ‘roepingscrisis’ terecht”

De redactie van ECR ontving in de achterliggende jaren stapels op stapels brieven van ECR-lezers. In veel gevallen betrof het ‘zoekende’ rooms-katholieken. Onder hen zaten ook (voormalige) priesters en priesterstudenten, zoals die ene Braziliaanse man ooit op het seminarium had gezeten. Hij schrijft: “Helaas ben ik nog steeds op zoek en momenteel ben ik teruggekeerd in de Rooms-Katholieke Kerk . Maar dit heeft me geen vrede gebracht in mijn geweten tegenover God, omdat ik mij bewust ben van mijn schuld ten opzichte van de dogma’s van de kerk. Ik ben het o.a. niet eens met de pauselijke onfeilbaarheid.”

Lees hier de volledige brief en het antwoord van hoofdredacteur ds. F. Rodríguez.

Op bittere brieven volgt een ontroerend geloofsgetuigenis

Maar liefst 28 jaar lang was ds. F. Rodríguez hoofdredacteur van ECR. In 2010 droeg hij het stokje over aan een nieuwe redactie onder leiding van ds. Berend Coster. Naar aanleiding daarvan verscheen in IRS-magazine 2010 nr. 3. een interview met hem:

Ds. F. Rodríguez (links) met ds. J.D. van Roest (eveneens betrokken bij ECR)

Al jaren beantwoordt ds. F. Rodriguéz in het tijdschrift En la Calle Recta brieven van rooms-katholieken. Binnenkort legt de predikant zijn taak als hoofdredacteur neer.

Ds. F. Rodriguéz, predikant in Ponferrada (Spanje) en hoofdredacteur van het Spaanstalige tijdschrift En la Calle Recta (ECR), heeft inmiddels stapels brieven gekregen van rooms-katholieke priesters en kerkgangers die in gewetensnood zijn geraakt. Als voormalig priester begrijpt hij als geen ander welke worsteling zij doormaken. Binnenkort komt voor hem aan 28 jaar hoofdredacteurschap een einde. Maar met de brievenrubriek van ECR blijft de predikant doorgaan. De Projectgroep Spanje van IRS zocht hem in oktober op in Ponferrada en sprak met hem.

U krijgt veel brieven uit Spanje en uit Latijns-Amerika. Hoeveel zijn dat er per maand?
“Aanvankelijk waren het er niet zo veel, maar toen het blad in steeds meer landen bekendheid kreeg, lag het aantal op tien tot vijftien brieven per dag. Maar dat verschilt natuurlijk van week tot week.”

Welke problemen worden u in de brieven voorgelegd?
“Ik kom het nogal eens tegen dat mensen die de Rooms-Katholieke Kerk hebben verlaten en tot geloof zijn gekomen met allerlei vragen lopen over de protestantse kerken waarin ze terecht zijn gekomen. Veel kerken blijken veel nadruk te leggen op hun eigen traditie, hun eigen liturgie en hun eigen manier van kerk-zijn. En dan is de reactie vaak: dat hadden we in de Rooms-Katholieke Kerk ook al, die breed uitgestalde liturgie, regels en normen. Waar ik opuit ben, schrijven ze, is leven met en uit Christus. Vaak zijn het ook vragen als: hoe moet ik mijn familieleden tegemoet treden als het gaat om Maria en vragen over de doden? De vragen die rooms-katholieken hebben, zijn vaak anders dan die van protestanten.
Rooms-katholieken geloven in de Mariaverering. De opdracht van ECR is om duidelijk te maken dat het om een dwaling gaat. Het is de waarheid dat de Heere de Heer van de kerk is, en niet de paus.”

Wat is precies de doelstelling van En la Calle Recta?
“Het doel dat we ons in de eerste plaats hebben te stellen is dat mensen Jezus Christus leren kennen. En dat geldt natuurlijk voor de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook voor velen die tot kerken behoren die niet trouw zijn aan het Woord van God. Daarom gaan we niet in discussie met kerken en groepen, maar vertellen we duidelijk wat het Evangelie van Jezus Christus inhoudt.”

Wat is het mooiste of indrukwekkendste wat u in al die jaren hebt meegemaakt?
“Wat steeds de meeste indruk op me heeft gemaakt, is hoe de Heere door middel van het blad werkt in de harten van de mensen en hoe bij velen de godsdienstigheid is weggenomen en daarvoor in de plaats het geloof in Jezus Christus is gekomen. Dat heb ik ook gezien bij mensen die ECR jarenlang vijandig gezind waren. Ze veranderden in echte gelovigen. Hun eerste brieven waren heel bitter en fel. Een paar jaar later schreven ze ons opnieuw, maar met het doel om vergeving te vragen voor wat ze eerder aan ons schreven. Velen van hen waren op het moment dat ze tot geloof kwamen eigenlijk nog wat angstig. Maar na verloop van tijd kwamen ze zover dat ze zeiden: Mijn brieven mogen nu wel in ECR gepubliceerd worden.
Een voorbeeld is een rechter die eerst heel felle brieven schreef. Uiteindelijk las hij het Woord van God en gaf hij zich er rekenschap van dat hij het helemaal eens is met de visie van ECR. De geestelijke eenvoud waarmee hij getuigde tegenover degenen die niet geloven, maakte indruk op me.”

Meer weten over ECR en ons werk in Spanje? Hier vind je meer informatie.

Sinds 2010 beantwoordt Carlos Rodríguez de brieven van ECR-lezers. Deze foto is rond zijn aantreden gemaakt.

 

 

 

 

Cubaanse predikant schrijft brief met persoonlijk getuigenis

"Ik kom uit een katholiek gezin, en ik bekeerde mij tot het evangelie van Jezus Christus toen ik 22 jaar was, in 1994. Sinds mijn bekering getuig ik van het evangelie tot mijn familie, in het bijzonder tot mijn moeder, een vrome katholieke vrouw, die het geloof ernstig neemt."

Meer getuigenissen

ECR-lezer uit Cuba: “Mijn situatie is kritiek”

Het tijdschrift En la Calle Recta (ECR) is van veel waarde in de Spaanssprekende wereld, niet alleen in Spanje maar ook in Latijns-Amerika. Elk jaar schrijven weer tientallen mensen een bedankje dat ze ECR mochten ontvangen.

Hoofdredacteur over 50 jaar ECR

50-JARIG JUBILEUM ECR - Twee bladen met dezelfde naam en van dezelfde stichting, hoewel in verschillende talen, In de Rechte Straat en En la Calle Recta (ECR). Het Nederlandse is het informatieblad van de stichting, het Spaanse wil juist de boodschap waar de stichting voor staat doorgeven. Dit jaar viert ECR haar vijftigjarig jubileum.

Meer actualiteiten