IRS enquête Rome-Reformatie

Als IRS willen we graag de actuele opvattingen peilen die er in de reformatorische gezindte leven over de Rooms-Katholieke Kerk. Hiervoor hebben we een digitale enquête samengesteld.

De enquête bestaat uit zowel een aantal meerkeuzevragen alsook open vragen en is anoniem. Het gaat dan om vragen zoals: Hoe bekend bent u met “Rome”? Wat vindt u van de Rooms-Katholieke Kerk?  En hoe duidt u de ontwikkelingen in onze gezindte met betrekking tot Rome-Reformatie? Etc.

De resultaten hopen we bij leven en welzijn in de maand oktober naar buiten te brengen. U kunt de enquête invullen via de volgende link:

https://nl.surveymonkey.com/r/QC8XPJR

Namens IRS alvast hartelijk dank voor de moeite!