Terug naar overzicht

18-09-2023

Hoe ga je het gesprek aan over het Evangelie?

Hoe kunnen we met mensen die een rooms-katholieke achtergrond hebben in gesprek gaan over het Evangelie? Over die vraag organiseert de evangelisatiecommissie van de HHG Andelst-Zetten op DV dinsdag 19 september een toerustingsavond, in samenwerking met stichting In de Rechte Straat (IRS) en Stichting Evangelisatie Sjofar.

Hoe ga je het gesprek aan over het Evangelie?

We zoeken naar een antwoord op die vraag vanuit verschillende invalshoeken. Jan-Henry Seppenwoolde, directeur van IRS zal ingaan op de vraag waarom evangeliseren onder rooms-katholieken nodig is. De secularisatie heeft ook grote gevolgen gehad voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Rob van der Dussen, communicatiemedewerker van IRS, zal toelichten hoe dit proces is verlopen en wat de gevolgen daarvan zijn. Ten slotte zal Gerard Roseboom zijn ervaringen delen over evangeliseren in een rooms-katholieke omgeving. Namens stichting Sjofar is hij betrokken bij evangelisatiewerk in Maastricht. Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen. De avond begint om 20:00 uur in De Poort, Kerkstraat 5 in Andelst.

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Ga voor meer informatie over het toerustingsaanbod van Stichting IRS naar: https://www.irs.nu/toerusting

Terug naar overzicht