Oude boeken en brochures

De volgende oudere boeken en brochures zijn nog te krijgen.

Boeken (€2,50 per stuk):

 • Moeder, ik klaag u aan, H.J. Hegger, 130 bladzijden
 • Uit genade alleen, T. Vanhuysse, 94 bladzijden
 • Gij herders, hoort: Schrift en traditie bij Rome,  T. Vanhuysse, 103 bladzijden
 • Hand in hand met Rome? H.J. Hegger, 181 bladzijden
 • Judas een brief om God te loven, H.J. Hegger 125 bladzijden
 • Gods vinger wijst naar ons… en naar mij! Stichting REO, 108 bladzijden
 • Zij is Mijn Bruid,  H.J. Hegger, 208 bladzijden
 • Gesprekken met Heada, H.J. Hegger, 135 bladzijden
 • Zijn gebod is Liefde, H.J. Hegger, 204 bladzijden
 • Bijbelse elementen bij rooms-katholieke mystici, H.J. Hegger, 88 bladzijden

Brochures (gratis):

 • Lourdes – Loreto – Fatima, H.J. Hegger
 • Priesters schreeuwden om de vrede, H.J. Hegger
 • Onuitsprekelijke vreugde, H.J. Hegger
 • De biecht in bijbels licht, H.J. Hegger
 • Het pausdom in bijbels licht, H.J. Hegger
 • Rome – Reformatie, H.J. Hegger
 • De R.-K. Heiligenverering in bijbels licht, H.J. Hegger
 • De R.-K. sacramenten in bijbels licht, H.J. Hegger
 • Ja maar, mijnheer pastoor… En tóch, Annie! H.J. Hegger

Voor bestellingen of meer informatie kunt u mailen naar info@irs.nu

De nieuwe boeken en CD’s vindt u hier.