Oude boeken en brochures

De volgende oudere boeken en brochures zijn nog te krijgen.

Boeken (€2,50 per stuk):
Moeder, ik klaag u aan €2,50 H.J. Hegger, 130 bladzijden

Uit genade alleen €2,50 Toon Vanhuysse, 94 bladzijden

Vader, ik klaag u aan €2,50 H.J. Hegger, 262 bladzijden

Gij herders, hoort: Schrift en traditie bij Rome €2,50 T. Vanhuysse, 103 bladzijden

Christus mijn Rechter en mijn Redder €2,50 H.J. Hegger 154 bladzijden

Hand in hand met Rome? €2,50 H.J. Hegger 181 bladzijden

Judas een brief om God te loven €2,50 H.J. Hegger 125 bladzijden

Gods vinger wijst naar ons… en naar mij! €2,50 Stichting REO 108 bladzijden

Zij is Mijn Bruid €2,50 H.J. Hegger 208 bladzijden

Gesprekken met Heada €2,50 H.J. Hegger 135 bladzijden

Zijn gebod is Liefde €2,50 H.J. Hegger 204 bladzijden

Bijbelse elementen bij rooms-katholieke mystici €2,50 H.J. Hegger 88 bladzijden

 

Brochures (gratis):

Lourdes – Loreto – Fatima H.J. Hegger

Priesters schreeuwden om de vrede H.J. Hegger

Onuitsprekelijke vreugde H.J. Hegger

De biecht in bijbels licht H.J. Hegger

Het pausdom in bijbels licht H.J. Hegger

Rome – Reformatie H.J. Hegger

De R.-K. Heiligenverering in bijbels licht H.J. Hegger

De R.-K. sacramenten in bijbels licht H.J. Hegger

Ja maar, mijnheer pastoor… En tóch, Annie! H.J. Hegger

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@irs.nu

De nieuwe boeken en CD’s vindt u hier.