Over ons

Over Stichting In de Rechte Straat

Hoe vaak proberen we God niet tevreden te stellen? De vraag naar voldoening komt voor onder alle christenen, van welke kerk dan ook. Gelukkig lezen we in de Bijbel over onvoorwaardelijke genade die we ontvangen door de Heere Jezus Christus.

Toch is dit niet binnen alle kerken bekend. Veel rooms-katholieke medemensen kennen de genadeboodschap van het Evangelie niet. IRS wil daarom het Evangelie onder hen bekendmaken.

Geschiedenis
Stichting In de Rechte Straat (IRS) werd in 1960 opgericht door de voormalig rooms-katholieke priester H.J. Hegger en door ds. J. Gravendeel. De naam In de Rechte Straat is ontleend aan de Bijbel. In het boek Handelingen (9:11) wordt die naam genoemd als de plaats waar de apostel Paulus verbleef, nadat hij de Heere Jezus had ontmoet. Lees hier meer over ds. H.J. Hegger.

Doelstelling
Vanaf het begin stond de doelstelling voorop om de rooms-katholieke medemens te bereiken met het Evangelie. Naast evangelisatie helpt IRS rooms-katholieke geestelijken, die besluiten hun kerk te verlaten. IRS doet haar werk vanuit vier standpunten:

• De Bijbel spreekt over één middelaar, Jezus Christus
• Alleen door het geloof in Hem is er redding van onze zonde en eeuwig leven
• Genade is pas echt genade, wanneer het onverdiend, toch gekregen wordt zonder er ook maar iets voor te hebben gedaan
• De Bijbel is het enige ware Woord van God

IRS werkt voornamelijk in landen waar het Evangelie van vrije genade nog weinig gehoord en verkondigd wordt. Bijvoorbeeld in België, Italië, Spanje en Polen. Informatie over onze projecten vindt u hier. Informatie over ons bestuur en het beleid vindt u hier.

“Wij hebben een eigen roeping: wij moeten onze vroegere geloofsgenoten het Evangelie verkondigen dat ons zo gelukkig maakt. We zijn egoïsten, als we die vreugde voor onszelf houden”

ds. H.J. Hegger

H.J. Hegger

“Nu kon ik Gods Woord onbevooroordeeld ter hand nemen”

Ds. Toon Vanhuysse was zeven jaar priesterstudent en tien jaar priester in de Rooms-Katholieke Kerk. In die tijd miste hij “de zin van Christus”. Maar op een dag sprak de Heere tot hem door middel van Jesaja 53.

Meer getuigenissen

Den Bosch

Elke maand staat IRS met een evangelisatiebus op de Markt in rooms-katholieke Den Bosch. Dit gebeurt in samenwerking met plaatselijke kerken. De drempel om zich aan te sluiten bij een kerk is zo minder groot.

Meer projecten