Der Schmale Weg

Samen met het team in Oostenrijk werkt IRS aan het opzetten van een evangelisatiewebsite voor geloofsvragen en getuigenissen. De naam van deze website is treffend gekozen, “”de smalle weg”, dat is de weg die tot het eeuwige leven leidt. Door middel van deze website wil IRS ook de rooms-katholieke medemens in de Alpen bereiken met het Evangelie van Jezus. Hij zegt van Zichzelf dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is.

NB het project is volop in voorbereiding en zeer binnenkort zal de website www.derschmaleweg.at online gaan!

De maandelijkse kosten zijn €200 per maand. Steun de ontwikkeling van dit project en doe ook mee, doneer hier uw bijdrage. Dank alvast!