Italië

Nieuw project in Italië

Al geruime tijd leefde binnen IRS het verlangen om ook een project te starten in Italië, de bakermat van het rooms-katholicisme. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Er is nu Italiaanstalige website opgezet met informatie over het christelijke geloof en Bijbelse lectuur.

De nieuwe Italiaanse website https://sentiero-cristiano.it/ is inmiddels live! Ook is er al wat christelijke lectuur vertaald in het Italiaans, waaronder de Nederlandse brochure ‘Hoe kan ik leven met God?’ van IRS. Deze brochure is vooral gericht op mensen met een rooms-katholieke achtergrond en gaat in op de vraag hoe we verzoend kunnen worden met God en een relatie met Hem kunnen hebben.

De projectgroep Italië bracht begin 2016 een bezoek aan Italië. Ze bezochten onder andere drie predikanten om meer informatie in te winnen over de situatie in Italië en eventueel met deze predikanten samen te werken.

Zij spraken onder andere ds. Andreas Ferrari, predikant in Milaan. Ooit werkte hij voor de Italiaanse, reformatorische uitgeverij Alpha en Omega. Volgens hem is het hebben van goede boeken heel belangrijk. Daarom is hij bezig met het ontwikkelen van vier boekenseries die verdieping moeten geven aan protestanten in Italië. De grootste nood volgens ds. Ferrari? Het gebrek aan predikanten. “Waren die er meer, dan kon er zoveel meer werk worden gedaan.”

Er is weinig Bijbelse lectuur beschikbaar in Italië. IRS ziet het dan ook als haar taak om te zorgen voor meer Italiaanse lectuur die uitleg geeft over de Bijbel en het Evangelie van vrije genade.

Meer lezen?

Lees hier meer over de de  Italiaanstalige evangelisatiewebsite Sentiero Cristiano.

Lees hier een interview met de Italiaan Leonardo De Chirico

Lees hier  het getuigenis van Pawel Gajewski, een voormalig rooms-katholiek priester met Poolse roots die nu voorganger is van waldenzenkerk in Italië.