Polen

De hoop van het Evangelie voor Polen

De Poolse ex-priester ds. Tomasz Pieczko is nu predikant van de gereformeerde kerk in Zelów (Polen). Samen met de Nederlandse Pedro Snoeijer, voorganger in Görlitz-Zgorzelec, werkt hij aan het Poolse blad Augustinus. Snoeijer geeft daarnaast ook nog theologische cursussen in Polen.

Het tijdschrift Augustinus komt vier keer per jaar uit. Het blad speelt in op geloofsvragen van (voormalige) rooms-katholieken en geeft uitleg over de Bijbel.
Soms verschijnt er ook een thema-nummer van Augustinus dat meer verdieping geeft. Een abonnement op Augustinus is geheel gratis. Het tijdschrift heeft een oplage van 2200 exemplaren.

dav

Pedro Snoeijer
Pedro Snoeijer is een toeruster en leraar in hart en nieren. Hij is voorganger, publicist en hoofdredacteur van Augustinus. Ook geeft hij les aan een geheel vrijblijvende bijbelschool voor mensen die honger hebben naar meer onderwijs van de Bijbel. Hij ziet het als een roeping van Godswege om hiermee bezig te zijn.

Gebrek aan geloofszekerheid
Snoeijer woont inmiddels al jaren in Polen of bij de grens met Polen en is dan ook helemaal bekend met de geestelijke nood van dit land. Het raakt hem enorm dat in de meeste Poolse plaatsen tot in de verre omtrek geen bijbelgetrouwe kerk te vinden is.
Snoeijer: “Het belangrijkste van mijn werk is het prediken van het Evangelie van vrije genade. Ik kom in Polen zo veel kerkmensen tegen die daar nog nooit van hebben gehoord. Mensen leven zoals ze willen, biechten en gaan gewoon weer verder. Het grijpt me aan dat velen bouwen op een beetje zekerheid. Ze zeggen: ‘Ik doe mijn best en ik zie wel waar ik kom’.”

Tomasz portretDs. Tomasz Pieczko
Ook ds. Tomasz Pieczko is enorm bewogen met Polen. Nadat hij als priester uittrad uit de Rooms-Katholieke Kerk in Polen, studeerde hij met steun van IRS aan de vrije theologische faculteit in het Franse Aix-en-Provence. Vervolgens werd hij predikant in Frankrijk en België. Maar zijn vaderland bleef trekken. In 2013 keerde hij terug naar Polen. Hij voelde zich geroepen om predikant te worden van de gereformeerde kerk van Zelów. Als geen ander weet Pieczko met welke vragen rooms-katholieken worstelen. Ook is hij doordrongen van het besef dat het belangrijk is dat iedereen Jezus als Redder leert kennen. Daarom werkt hij bewogen en met hart en ziel mee aan Augustinus.

Polenreis 2017

Eind augustus 2017 bracht de projectgroep Polen van IRS een bezoek aan Polen.

De gemeente van Ds. Tomasz Pieczko
Tomasz Pieczko gaf tijdens dit bezoek een presentatie over het werk in Zelów:
– Kerkdiensten: ongeveer 70 personen in de diensten. Dit is meer dan in het verleden. Vooral jongvolwassenen. Het blijkt moeilijk zo niet onmogelijk om met ouderen contacten te leggen.
– Vrouwengroep: ongeveer 20 vrouwen komen sinds kort samen voor Bijbelstudie e.d.
– Verder worden georganiseerd: familiedag, schoonmaak begraafplaats (kortom, gemeenschappelijke activiteiteit).
– Regelmatig worden er thematische bijeenkomsten georganiseerd binnen de gemeente.
– Muziekgroep (met handklokken) geeft ook concerten, waarbij Tomasz Pieczko vaak meegaat om te openen of een meditatie te houden. Soms wordt de muziekgroep ook in rooms-katholieke kerken uitgenodigd.
– Evangelisatieweek: vindt elk jaar in juli plaats. Er komen ongeveer 80 kinderen uit de regio – 80% van de kinderen is rooms-katholiek. Financieel betalen de landelijke Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse kerk mee aan deze week. Een bezwaar daarvan is dat de liberale stroom in de Gereformeerde Kerk ook inhoudelijk invloed willen hebben. Daarom streeft Pieczko naar financiële onafhankelijkheid voor deze week. Binnen de Gereformeerde Kerk in Polen is dit de enige activiteit waar zo veel mensen komen.
– Ook worden er uitstapjes en activiteiten met kinderen van de gemeente georganiseerd.
– Christelijk Scouting kamp (Royal Rangers). De organisator van de lokale afdeling is de gemeente van Pieczko. De scoutinggroep staat open voor alle kinderen. Ze weten dat het een christelijk kamp is, waar dagelijkse Bijbelstudie onderdeel is van het programma.
– Met de hoofdpastoor (rooms-katholiek) in Zelów (die nieuw is) en van dezelfde leeftijd als Pieczko heeft Pieczko goed contact. Volgens Pieczko is de jongere generatie priesters vooral nationaal conservatief (extreem rechts).

Over publicaties van Augustinus en thema-nummers van Augustinus
Het lezersbestand blijft min of meer gelijk. Het laatste nummer (over het eren van vader en moeder) heeft een bijzondere reactie gegeven van een vrouw die ook wel in de gemeente van Pedro Snoeijer komt. Het artikel heeft haar enorm geholpen bij het omgaan met de grote problemen met haar ouders.
Vooral artikelen over het Oude Testament worden heel veel gelezen. De online blog van Pedro Snoeijer heeft tussen 1.000 en 2.000 unieke lezers per maand.
Iemand uit noordoost Polen schreef dat de gemeente waartoe ze behoort het materiaal van Augustinus gebruikt voor de wekelijkse Bijbelstudies. Snoeijer kent vergelijkbare verhalen uit andere plaatsen.

Theologische cursussen in het Pools
Er zijn nu 4 cursussen klaar die aangeboden kunnen worden en er wordt gewerkt aan ca. 5 cursussen die in de komende maanden ook klaar zijn. De projectgroep geeft aan dat nu alle prioriteit moet worden gegeven aan de promotie van de cursussen en het werven van deelnemers. Promotie en werving kunnen op de volgende wijze gestalte krijgen:
– Mailing naar voorgangers
– Publiceren op alle websites / blogs
– Bekendmaken in netwerken van zowel Pieczko als Snoeijer
– Eerstvolgende nummer van Augustinus

Meer lezen?

Lees hier het getuigenis van de Poolse Pawel Gajewski, een voormalig rooms-katholiek priester.