Terug naar overzicht

27-06-2022

Credo & Słowo

Om voorgangers en geloofsgemeenschappen in Polen te voorzien van Bijbels onderwijs en betrouwbaar theologisch materiaal in het Pools, publiceert IRS maandelijks een tweetal digitale bulletins onder honderden lezers.

Credo & Słowo

CREDO

Het doel van dit tijdschrift is het op toegankelijke wijze verdiepen van kennis van geloofswaarheden. Elke maand wordt er een bulletin van 6-8 pagina´s uitgebracht en verzonden naar een paar honderd emailadressen in heel Polen. Het aantal lezers is echter nog veel groter omdat het bulletin wordt uitgeprint en doorgestuurd in de diverse gemeenten. Net als bij het papieren tijdschrift “Augustinus” wordt “Credo” op verschillende plaatsen als basis gebruikt voor Bijbelstudies van kleine groepjes christenen door heel Polen.

Elke uitgave bevat een kort gedeelte van een van de belijdenisgeschriften. Eerst wordt dat gedeelte in een algemeen artikel uitgelegd en daarna volgt een uitgebreide Bijbelstudie over het onderwerp.  Zo is inmiddels de hele Nederlandse Geloofsbelijdenis behandeld en de Geneefse Catechismus van Calvijn besproken. Dit werd erg gewaardeerd! Op dit moment worden de Dordtse Leerregels behandeld en tegelijkertijd hertaald naar hedendaags Pools.

Hier kunt u de meest recente uitgaven van Credo vinden.

SŁOWO

Met dit bulletin wil IRS de voorgangers in Polen helpen bij het voorbereiden van hun preken, met een Bijbelse en heldere inhoud. Dit is belangrijk omdat de meeste voorgangers in Polen hebben geen goede theologische opleiding hebben genoten. Er is helaas niet veel goed theologisch betrouwbaar materiaal in het Pools en de meeste voorgangers beheersen geen andere talen dan het Pools. Op deze manier kunnen ze toch geholpen worden met het exegetische voorwerk en het toepassen van de tekst! Per uitgave worden er twee preekschetsen aangeboden. Een deel is thematisch en het andere deel voorziet in series over de Bijbelboeken. Omdat dit al jaren zo gedaan kon worden zijn er door dit project Poolse commentaren ontstaan op bijvoorbeeld de Bijbelboeken Daniel, Galaten, Micha, 1 en 2 Korinthiërs, 1 Timotheus, en is er een bundeling over de gelijkenissen van Jezus.  De uitgave is digitaal en wordt als PDF online gepubliceerd door het team in Polen.

Hier vindt u de meest recente uitgaven van Słowo.

De kosten per maandelijkse uitgave van Credo en Słowo zijn samen € 800,-. Hoeveel draagt u bij? Doneer hieronder. Dank namens de voorgangers in Polen!

Terug naar overzicht