15-jarig jubileum van Stichting Evangelisatie Sjofar herdacht

Een vrijwilliger van Sjofar zet de kraam bij de evangelisatiebus op tijdens een evangelisatieactie in Den Bosch.

“We hebben veel weerstand moeten overwinnen”, zei Jan-Dirk Liefting, één van de oprichters van Stichting Evangelisatie Sjofar op de jubileumdag van zaterdag 21 augustus. Toch kon hij ook van bijzondere momenten getuigen: “God heeft ons willen gebruiken.” Sjofar bestaat deze zomer 15 jaar. IRS werkt al jaren met deze stichting samen.

In zijn lezing op de jubileumdag beschrijft Jan-Dirk Liefting hoe Sjofar is ontstaan. De eerste stenen werden eigenlijk al gelegd in het jaar 2000, toen ongeveer honderd jongeren bij de Europese Kampioenschappen (EK) voetbal gingen evangeliseren.
“Toen het EK voorbij was, vonden ze het jammer om met het evangeliseren te stoppen”, aldus Liefting. Onder de naam ‘werkgroep Sjofar’ werden er uiteenlopende evangelisatieactiviteiten opgezet. In 2006 richtten Henk van den Brink, Jan Harskamp en Jan-Dirk Liefting officieel Stichting Evangelisatie Sjofar op.
Sindsdien is het evangelisatiewerk alleen maar uitgebreid. Sjofar staat nu met een evangelisatiebus op markten in het hele land en evangeliseert ook bij evenementen als The Passion, het Eurovisie Songfestival en de Gay Pride.

Bijbelteksten

“Inmiddels zijn er meer dan honderdduizend gesprekken gevoerd, waarbij sommige mensen voor het eerst pas echt het Evangelie uitgelegd hebben gekregen”, zegt Liefting. “Er zijn zo’n tienduizend Bijbels uitgedeeld en meer dan een miljoen folders. Naar schatting hebben meer dan een miljoen mensen de bijbelteksten op de evangelisatiebussen gelezen, mensen die voorbijliepen in winkelcentra, maar ook mensen die een bus op de weg passeerden. God heeft ons laten zien dat mensen alleen al door het zien van bijbelteksten, van woorden op de bus of op de kraam, tot geloof zijn gekomen. We hebben het zelfs weleens meegemaakt dat iemand alleen al door het zien van het woord ‘Bijbel’ tot inkeer is gekomen en het woord van God is gaan lezen. God heeft ons willen gebruiken.”

Met tranen zaaien
Vrijwilligers van Sjofar komen voorafgaand aan de evangelisatieactie in de bus bij elkaar om te bidden en de Bijbel te lezen.

Psalm 126 vers 3 is voor Liefting van grote betekenis geweest. Dit Psalmvers kan hem nog enorm raken: “Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait; die ’t zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat wenend voort, en zaait het al; maar hij zal, zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen, en met gejuich, ter goeder uur, zijn schoven dragen in de schuur.”

Volgens Liefting zijn er genoeg momenten geweest waarop de vraag naar voren kwam of ze door moesten gaan met het evangelisatiewerk of niet. Hij noemt als voorbeeld die ene keer in Arnhem, toen er weinig gesprekken werden gevoerd en er niemand open leek te staan voor Gods Woord. Liefting heeft toen samen met de andere vrijwilligers gebeden of de Heere het wilde laten weten als ze door moesten gaan. Dat antwoord kwam er.

“Diezelfde dag kwam er een Marokkaanse man naar ons toe. Hij gaf me de hand en zei: Ik wil mijn excuses aanbieden”, aldus Liefting. “Ik kende de hele man niet. Ik zeg: en wie bent u dan. Hij zegt: nou, een jaar geleden ben ik hier naartoe gekomen. Ik heb een aantal horecabedrijven in Arnhem. En ik heb jullie zien evangeliseren. Ik heb jullie uit zitten lachen en zitten bespotten met dat gekke Jezusgedoe van jullie. Maar ik kwam thuis en het liet me niet met rust. Via internet heb ik een Arabische Bijbel aangeschaft en ik ben daarin gaan lezen. Ik ben tot geloof gekomen en nu ga ik elke zondag naar de kerk. Hij noemde een christelijk-gereformeerde kerk in de regio.”

Vrucht

Zo zijn er vaker mensen naar Liefting en andere medewerkers van Sjofar toegekomen, die bevestigden dat hun werk niet voor niets is. “Dit gebeurt meestal niet direct”, zegt Liefting, “maar meestal pas na enige tijd. En ik denk dat de Heere daar zo Zijn redenen voor heeft.”

Hij geeft zijn toehoorders aansporingen mee: “Ik hoop en bid dat jullie ook op deze wijze mogen doorgaan. Het is niet altijd gemakkelijk, maar ga niet voor de snelle successen, voor de korte, snelle bekeringen, de bijzondere dingen. Maar geloof dat God je wil gebruiken en dat Hij op Zijn tijd en wijze vrucht zal geven, ook als wij het niet zien. Als wij in geloof uit mogen gaan, komt er vrucht.”

Een aantal lezingen van de jubileumdag kun je hieronder terugkijken:

 

 

 

Gesprekken in Den Bosch over vergeving

“Een vrouw vertelde dat ze bang was om te sterven. Ze ging met haar ouders naar een kerk en haar vader had gezegd dat het allemaal wel goed zou komen. Dit gaf haar geen rust,” schrijft Stichting Evangelisatie Sjofar op Facebook over één van de ontmoetingen tijdens de laatste evangelisatieactie in Den Bosch.

“Leerzaam was een ontmoeting net voor carnaval met een aantal nonnen”

"Mooie momenten tijdens het evangelisatiewerk namens IRS vond ik als er rooms-katholieke geestelijken bij onze kraam kwamen", zegt Jan-Dirk Liefting naar aanleiding van 60 jaar IRS. "Ik probeerde hun wat te leren over de gereformeerde leer maar vaak kreeg ik ook een les van hen."

Meer actualiteiten