Aantal kinderen op Poolse evangelisatieweek groeit elk jaar

evangelisatieweek

EVANGELISATIEWERK POLEN – Ondanks de tegenwerking van de plaatselijke rooms-katholieke kerk, bezochten ongeveer 50 rooms-katholieke kinderen de zomerevangelisatieweek in de gereformeerde kerk in Zelów (Polen). “Het was een gezegende tijd”, zegt ds. Tomasz Pieczko. “Ik zag de vrijwilligers van het kinderwerk met steeds meer vreugde hun werk doen.”

De evangelisatieweek vond plaats van 15 tot 21 juli en werd georganiseerd door de gereformeerde kerk in samenwerking met het centrum voor zending en evangelisatie van de Evangelische-Lutherse kerk in Polen. Tomasz Pieczko, die als voorganger van de gereformeerde kerk in Zelów door IRS wordt ondersteund, was verantwoordelijk voor het kinderwerk.

Groei
Tomasz Pieczko: “Kinderwerk is voor ons heel belangrijk, vooral ook voor mij, omdat ik hier verantwoordelijk voor ben. Een deel van de kinderen verbleef de hele week op het terrein van de kerk, een ander deel werd elke dag gebracht. Er waren ook ongeveer 25 kinderen uit andere gemeenten van de gereformeerde kerk. Dit aantal groeit elk jaar. Elke dag waren ook ca. 40-60 kinderen aanwezig uit rooms-katholieke families in Zelów. Zo kwamen we op een aantal van ca. 90 kinderen.
Er waren ongeveer 20 vrijwilligers die toezicht hielden op de kinderen. Met hen ben ik elke dag met gebed en een meditatie begonnen. Interessant was, dat behalve jongeren uit onze gemeente dit jaar ook een aantal rooms-katholieken als vrijwilligers meedeed.”

Interesse
“Ondanks felle tegenwerking door de rooms-katholieke kerk in onze plaats, vertrouwden toch veel rooms-katholieke ouders hun kinderen aan ons toe,” zegt Pieczko. “Dit heeft te maken met het feit dat er in de zomer geen andere kinderactiviteiten worden aangeboden. Ons aanbod was ook gratis. Daarnaast hebben we intussen een goede naam hebben opgebouwd als het gaat om kinderwerk.
Om eventuele onaangename verassingen te voorkomen, vonden wij het belangrijk dat alle kinderen geregistreerd werden en dat de ouders instemden met de deelname van hun kinderen.”

Gezegend
Terugkijkend op de week, zegt Pieczko dat het “een gezegende tijd” was. “Het was vermoeiend en koste veel energie, maar het was tegelijk ook een goede leerschool voor alle betrokkenen. Enerzijds zag ik dat de jongeren die vrijwilliger waren steeds vermoeider werden maar tegelijk ook dat ze met steeds meer vreugde dit werk deden.”

Geen geloofszekerheid
Veel Poolse rooms-katholieken kennen geen geloofszekerheid. Zij weten niet wat het betekent om enkel en alleen uit genade te leven en het alleen maar te verwachten van Jezus en Zijn offer. Juist in dit gebied, waar ook nauwelijks protestantse kerken zijn, is het zo belangrijk om mensen onderwijs te geven uit de Bijbel. Pieczko’s positie is vaak eenzaam en moeilijk, maar hij wil in zijn vaderland blijven werken omdat hij gelooft dat God hem daartoe roept.

Dankzij uw gebed en financiële steun kan Tomasz Pieczko in Polen nog meer rooms-katholieken bereiken met het evangelie van vrije genade. Steunt u hem?

Meer informatie over ons werk in Polen vindt u hier

Van “doe-geloof” naar “honderd procent Jezus”

Het geloof moet je vooral dóen. Dat kreeg Anita van der Maas mee als kind. Toen ze een persoonlijke bekering doormaakte, veranderde dat radicaal. Ze zegt hierover: “Er gebeurde toen van alles: heel veel verzet, ongeloof, honderdduizend vragen, verdriet, verwondering …”

Meer getuigenissen

"Daar zit je ... geroepen!"

BEZOEK AAN POLEN - Afgelopen vrijdag schreef IRS-directeur Hans ten Klooster tijdens zijn bezoek aan IRS-veldwerkers in Polen: "Wat me vandaag opviel was de betrokkenheid en bewogenheid van de broeders met de naaste en vooral het besef om te volharden. Dat laatste: In een omgeving waar bijbelgetrouwe christenen max. 1% van de bevolking uitmaken."

Meer actualiteiten