Bid voor het zomerevangelisatiewerk in Zelów (Polen)!

ZOMEREVANGELISATIEWERK POLEN – De toerustings- en evangelisatieactiviteiten van de gereformeerde kerk in Zelów zijn in volle gang. De komende maand worden zowel mensen van binnen als buiten de gemeente uitgenodigd voor activiteiten waarin Gods Woord centraal staat. Bid jij mee of dit werk rijk gezegend mag worden?

Deelnemers van de zomerevangelisatieweek in Zelów luisteren aandachtig, zomer 2018

“Begin juli gaan we met dertig kinderen naar een elf dagend durend scoutingkamp in de bergen bij de grens van Tsjechië”, schrijft ds. Tomasz Pieczko, voorganger van de gereformeerde kerk in Zelów en redacteur van het evangelisatietijdschrift Augustinus van IRS.
“In het plaatsje Pstrążna bezit de gereformeerde kerk van Polen een mooi kampterrein en een gastenhuis, die we voor dit kinderwerk willen huren. Dit jaar willen we voor het eerst ook een grotere groep ouders betrekken bij de organisatie. Zij kunnen toezicht houden op de kinderen. Het kamp krijgt hierdoor ook een meer familiair karakter. Het kerkgebouw naast het scoutingkamp kunnen we gebruiken voor kerkdiensten en bijeenkomsten.”

De verkoop van onder andere cake, zomerevangelisatieweek 2018

Evangelisatieweek en kinderkampen
In de tweede helft van juli staan er kinderkampen en een evangelisatieweek gepland:
1. Een kamp voor kinderen van de kerk met Bijbelonderwijs.
2. Een open kinderkamp (alleen overdag), met evangeliserend karakter, voor kinderen uit Zelów, dus niet alleen voor kinderen uit onze gemeente. Aan dit kamp nemen ongeveer 60-90 kinderen deel.
Met dit kamp doen elk jaar ook veel rooms-katholieke kinderen mee, wat natuurlijk heel bijzonder is. Bid dat zij Jezus leren kennen als hun Zaligmaker!
3. En ook de grootste activiteit: de jaarlijkse evangelisatieweek in Zelów. Deze evangelisatieweek bestaat uit thematische seminars, concerten van christelijke muziek, en avondonderwijs dat gegeven wordt door uitgenodigde predikers. De deelnemers van deze Evangelisatieweek bestaan uit inwoners van Zelów en plaatsen uit de omgeving waar ook protestantse gemeenten zijn. We proberen ook te benadrukken dat kennissen en vrienden uit de rooms-katholieke kerk uitgenodigd worden, zodat we hen ook bijbeloverdenkingen kunnen aanbieden, die anders zijn dat ze gewend zijn.

Gods zegen
Pieczko is zich ervan bewust dat Gods zegen voor dit alles onmisbaar is: “Dit alles zijn menselijke plannen. Als de Heere ons niet zegent, dan zijn het mooie activiteiten, maar zonder geestelijke vruchten. Daarom vragen wij ook ieder om ons te steunen in gebed en ons te vernederen voor de Heere. Dan is ons werk aan Hem onderworpen en wordt Hij in dit alles verheerlijkt.”

Ex-priester Ley Bodden: “Ik voel me nu zó rijk”

Na de afronding van de priesteropleiding (1996) was de Limburgse Ley Bodden drie jaar lang kapelaan in Landgraaf. In die tijd hield de vraag “Wie is God voor mij?” hem heel erg bezig. Hij kreeg steeds meer moeite met zijn werk in de parochie. Totdat het niet meer verder ging en hij wel móest stoppen. Jaren later vond hij God.

“Nu kon ik Gods Woord onbevooroordeeld ter hand nemen”

Ds. Toon Vanhuysse was zeven jaar priesterstudent en tien jaar priester in de Rooms-Katholieke Kerk. In die tijd miste hij “de zin van Christus”. Maar op een dag sprak de Heere tot hem door middel van Jesaja 53.

Meer getuigenissen