Bid je mee voor Breda?

Een aantal vrijwilligers zullen vandaag namens IRS evangeliseren in Breda. Ter plaatse is een stand aanwezig met Bijbels en Bijbelse lectuur. Voorbijgangers kunnen lectuur meenemen en ook bij de stand terecht voor vragen over het geloof. Waarschijnlijk is de locatie het Chasséveld.

De actie vindt plaats in samenwerking met Stichting Evangelisatie Sjofar en inloophuis De Lichtboei. De evangelisatieactie duurt van ongeveer 10.30 tot 15.30 uur. Bid je mee of God deze evangelisatieactie wil leiden en of Hij ervoor wil zorgen dat mensen Jezus als hun Redder leren kennen?

De vraag naar toe-eigening heil speelt niet bij rooms-katholieken

“Rooms-katholieken zijn niet gewend om te spreken over de toe-eigening van het heil. Dat onderwerp speelt bij hen geen rol”, zei dr. Klaas van der Zwaag woensdag tijdens de studiebijeenkomst 'Rome en Reformatie: einde van een kloof?' in het Hoornbeeck College in Amersfoort.

Meer actualiteiten