Conferentie over Gods soevereiniteit in Polen

Ontmoeting in Polen
Ontmoeting van Jacek Bartnik (tweede van links) met de projectgroep Polen van IRS e.a., augustus 2019

POLEN – De gereformeerde baptist dr. G.A. Carson brengt een duidelijke, bijbelse boodschap en verbindt die ook met de praktijk van ons dagelijkse geloofsleven. In juni sprak hij op een conferentie van Samen voor het Evangelie in het zuiden van Polen. IRS was hierbij aanwezig.

Al meer dan tien jaar is “Razem dla Ewangelii” (Samen voor het Evangelie) in Polen actief. Deze organisatie heeft als doel de Bijbelse leer te verbreiden, over kerkmuren heen. De organisatie is niet gebonden aan een bepaald kerkverband, maar wil gereformeerd denkenden uit verschillende kerken samenbrengen. Daartoe wordt tweemaal per jaar een tijdschrift uitgegeven en worden regelmatig conferenties en cursussen georganiseerd. Daarnaast geeft “Razem dla Ewangelii” in het Pools vertaalde boeken uit van schrijvers zoals D.A. Carson, M. Dever en (de Poolse vertaling van de) Kinderbijbel van B.J. van Wijk.
De deelnemers en geïnteresseerden komen uit alle evangelicale kerken in Polen. De belangstelling vanuit de historische kerken (luthers en gereformeerd) is beperkt.
In juni van dit jaar vond een conferentie plaats in het gebouw van de baptistengemeente in de plaats Wisła in Zuid-Polen. Hoofdspreker was de gereformeerd baptist dr. D.A. Carson uit de Verenigde Staten, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Trinitity Evangelical Divinity School in Chicago. Hij heeft meer dan zestig boeken geschreven en behoort met Tim Keller tot de oprichters van het internationale evangelicale platform The Gospel Coalition, dat de gereformeerde Bijbelse leer wereldwijd wil verspreiden.

Gods soevereiniteit
Don Carson was al een paar keer eerder in Polen geweest, als spreker op een conferentie.
Deze keer was het thema: “De soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mens”. Een moeilijk thema dat met de uitverkiezing te maken heeft en waarover veel misverstanden bestaan. Daarom was ik erg blij toen ik over deze conferentie hoorde.
Dr. Carson brengt een duidelijke, Bijbelse boodschap en verbindt die ook met de praktijk van ons dagelijkse geloofsleven, waarbij hij in staat is duidelijke antwoorden te geven die mensen werkelijk verder helpen. Dit alles gebaseerd op een zeer grondige exegese van de Bijbelse tekst en een buitengewoon grote kennis en geestelijke wijsheid. Zijn lezingen zullen zeker gelovigen met twijfels verder helpen.
De deelthema’s waren:
– De soevereiniteit van God en de menselijke verantwoordelijkheid (hoe die twee met elkaar in overeenstemming te brengen).
– De soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mens in het licht van het kruis.
– De soevereiniteit van God in ons lijden en gebed.
– De concrete toepassing van de soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mens.

Augustinus
Er waren zo’n 200 deelnemers uit heel Polen aanwezig. Naast de lezingen was er uiteraard ruimte voor ontmoeting en gesprek. Tijdens de conferentie kregen verschillende partners de gelegenheid hun werk te presenteren. Dat gold ook voor Augustinus, de Poolse tak van het werk van stichting In de Rechte Straat. Ds. Tomasz Pieczko, predikant van de gereformeerde kerk in Zelów en veldwerker voor IRS in Polen, kreeg een kwartier om het volledige publiek iets te vertellen over de geschiedenis van IRS, de werkwijze en de projecten van deze stichting en het werk in Polen. Ook was er gelegenheid ons tijdschrift Augustinus te verspreiden. Andere partnerorganisaties van “Razem dla Ewangelii” zijn onder meer Open Doors en Stichting Hulp Oost-Europa.
Het is een goede zaak dat deze conferenties worden gehouden in Polen. Hier wordt gedegen onderwijs in de gereformeerde theologie gegeven. De kwaliteit en het theologische gehalte van veel andere conferenties zijn erg laag, gericht op emoties en een geloofspraktijk met nauwelijks Bijbels-theologische onderbouwing.
Bijzonder is ook dat deze conferentie veel mensen weet te trekken, en dat uit verschillende kerken. Er bestaat in Polen geen enkel kerkgenootschap dat werkelijk gereformeerd te noemen is, maar in de verschillende kerkverbanden zijn wel plaatselijke gemeenten die de Bijbels-gereformeerde leer aanhangen en verkondigen. Deze gemeenten hebben het vaak niet gemakkelijk binnen hun eigen kerkverband, onder andere vanwege allerlei karikaturen en daarmee verband houdende valse beschuldigingen met betrekking tot bijvoorbeeld de uitverkiezingsleer. Op de conferentie van “Razem dla Ewangelii” kon men elkaar als gelijkgezinden ontmoeten, ervaringen uitwisselen en bemoedigen.

Pedro Snoeijer

"Mensen noemden me 'de nieuwe Mike'"

Waarom ben ik hier op aarde? Al op zeer jonge leeftijd was de Amerikaanse Mike Cuneo bezig met de grote levensvragen. Hij werd al jong geconfronteerd met de dood. “God gebruikte die ervaring om me te laten zien dat ware vrede alleen te vinden is in en door Jezus Christus”, zegt hij nu.

Engelien van Tilburg: "Een rooms-katholiek kent geen zekerheid”

Op 4-jarige leeftijd verloor mevrouw Van Tilburg haar moeder. Drie jaar daarna liet God haar zien dat Jezus met de dood heeft afgerekend. Maar de blijdschap en de vrede die dit met zich meebracht, vond ze niet terug in de rooms-katholieke kerk waarin ze opgroeide. “Rome heeft geen weet van het genadeverbond.”

Meer getuigenissen