Coronacrisis in grensstad Görlitz

Coronacrisis in grensstad Görlitz
De grens tussen Görlitz (Duitsland) en Zgorzelec (Polen) is gesloten.

Zoals overal in de wereld hebben ook wij in de Duits-Poolse grensstad Görlitz-Zgrozelec te maken met de coronacrisis. Al op 15 maart konden wij geen kerkdiensten meer houden, omdat de ruimte die we daarvoor huren gesloten werd en al aangeraden werd zoveel mogelijk thuis te blijven. Daarna kwam er ook een volledig verbod op bijeenkomsten, kerkdiensten etc.

Grens gesloten

Op de nacht van 14 op 15 maart deed Polen de grens volledig dicht. Het was heel onwerkelijk en ook erg verdrietig te zien dat de grensovergang volledig met hekken afgesloten was, daarachter politiebewaking en bijna niemand kwam er meer in. Het deed denken aan de jaren voor 1989. Velen hier in Görlitz waren ontzet. Alleen Poolse staatsburger mochten er in maar dat eerst na het invullen van allerlei formulieren en grondige controle door iemand in speciale beschermende kleding en onder voorwaarde van twee weken quarantaine.

Files

Hierdoor was het voor ons ook onmogelijk de gemeenteleden die in Polen wonen te zien. Ook in Görlitz zelf werd de situatie nijpender. Veel Polen probeerden noch in Polen te komen met als gevolg 75 km. File op de snelweg naar de grens en ook op de provinciale wegen, waardoor zelfs de bevoorrading in Görlitz nogal problemen opliep. Men ziet dat de afstemming en samenwerking tussen Polen en Duitsland slecht functioneert, Polen neemt maatregelen zonder overleg met buurlanden. Toen de grensovergang in de stad weer tijdelijk openging voor Polen om thuis te komen stonden er een kilometerslange file midden in de stad, wat ook weer de nodige problemen veroorzaakte. Dat was echter wel een gelegenheid voor actie. Een christelijke gemeente in Görlitz vlak bij de grens is begonnen eten en drinken uit te delen. Daarbij werden ook exemplaren van Augustinus uitgedeeld (er stonden alleen maar Polen in deze file, daar buitenlanders Polen niet meer in mogen).

Nu wil Polen komend weekend de grens ook volledig afsluiten voor het dagelijks beroepsverkeer wat enorme gevolgen gaat hebben voor de gezondheidszorg en economie in Görlitz, daar vele Polen in Görlitz werken en in Polen wonen.

Gezondheidszorg

Polen probeert nu eerst het coronavirus tegen te houden. Volgens de officiële cijfers zijn er weinig coronagevallen in Polen, maar volgens mij zijn het er veel meer. Er zijn vele te weinig tests en de gezondheidszorg in Polen is totaal niet voorbereid op een dergelijke crisis. De gezondheidszorg is in Polen in belabberde staat; er is veel corruptie, gebrek aan veel materiaal en er zijn 15.000 artsen te weinig. Als in Polen grotere aantallen zieken komen, wordt de situatie in Poolse ziekenhuizen net als in Italië of nog veel erger. Laten we hopen en bidden, dat het niet zover komt.

Kerkdiensten

We kunnen nu dus geen kerkdiensten hebben, geen Bijbelstudies, geen jongerenontmoetingen op vrijdagavond. Alles tenminste tot 20 april, misschien langer. We hopen maar dat Polen niet, als Tsjechië, voor langere tijd de grens volledig afsluit.

We kunnen elkaar dus op geen enkele wijze ontmoeten en mogelijkheden voor livestream kerkdiensten hebben we niet.

De Duitstalige gemeenteleden volgen nu de kerkdienst van de Arche Gemeinde in Hamburg waarmee we verbonden zijn. Voor de Poolstalige gemeenteleden was niets anders dan oude preken luisteren of preken van andere kerken. Komend weekend (28-29 maart) probeer ik een nieuwe preek op te nemen en online te stellen, zodat die zondag gehoord kan worden (ik hoop dat het technisch lukt).

Bemoedigen

Ik schrijf nu wekelijks een artikel voor de website. Daarbij neem ik een Bijbeltekst op een van de vele historische huizen in Görlitz en op basis daarvan schrijf ik een artikel waarbij ik probeer te bemoedigen en aan te manen tot bekering. (Duitstalige versies zijn te vinden op: www.biblisch-reformiert.org)

Uiteraard bellen of Skypen we elkaar als gemeenteleden regelmatig. Ik probeer tenminste een keer per week met iedereen te spreken. Gelukkig zijn er ook veel onderlinge contacten per telefoon.

We merken dat de sfeer hier in Oost-Duitsland rustiger is dan in Polen. De politiek handelt doorgaans doordacht en informeert redelijk goed. In Polen is veel meer hysterie, veel onrustmakerij in de media, ondoordacht handelen van de politiek, waardoor de sfeer veel beangstigender en hysterischer is. Gelukkig gaat het bij dit alles onze Poolse gemeenteleden goed.

Veranderingen

Onze kinderen gaan niet naar school, maar krijgen opdrachten etc. per email gestuurd die ze dan zelfstandig moeten doen.

Mijn onderwijs Engels, Nederlands en Kunstgeschiedenis is voorlopig uitgevallen net als de rondleidingen die ik doe. Ik ben dus thuis aan het werk voor IRS en bereid nieuwe rondleidingen en lessen voor.

Wij komen deze tijd wel voor en hoewel de inkomsten natuurlijk minder worden, is het niet direct zeer bedreigend. Ik maak me veel meer zorgen om vele anderen. Oost-Duitsland heeft sowieso te maken met veel werkloosheid, dat zal nu weer meer worden. Maar terwijl Duitsland ongekende geldsommen aan hulp geeft, is er in Polen niet vele te verwachten. De armoede en economische en daarmee sociale problemen zullen alleen maar toenemen.

Pedro Snoeijer, Görlitz

Lees hier meer over het werk van IRS in Polen.

 

Online kerkdiensten in Tongeren weer toegestaan

De gemeente De Stem van de Goede Herder in Tongeren (België), mag weer online diensten opnemen met meerdere mensen. Om het coronavirus in te dammen, was het afgelopen zondag niet toegestaan om samen te komen voor de opnames, zelfs niet met twee mensen. Voor het uitzenden van de diensten is nu een uitzondering gemaakt.

Meer actualiteiten

Ex-priester ds. Tomasz Pieczko: "Ik mag nu leven in de vreugde van Gods liefde"

Tomasz Pieczko groeide op in een rooms-katholiek gezin in Polen, werd priester, maar kampte uiteindelijk met geloofsworstelingen. "Mijn bidden was soms een schreeuw van wanhoop. Ik wist niet wat ik doen moest. Maar de Heere is mij genadig geweest. Hij gaf uitkomst."

Meer getuigenissen