“Daar zit je … geroepen!”

bezoek aan Polen
Tomasz Pieczko is predikant in Zelów (Polen) en veldwerker voor IRS

BEZOEK AAN POLEN – Vorige week bracht Hans ten Klooster, directeur van IRS, een bezoek aan onze veldwerkers in Polen. Afgelopen vrijdag schreef hij hierover het volgende:

Vandaag een bezoek gebracht aan Tomasz Pieczko in Zélow, samen met Pedro Snoeijer. Gesproken over het werk dat we in Polen doen mogen onder de naam Fundacja Augustinus.

Wat me vandaag opviel was de betrokkenheid en bewogenheid van de broeders met de naaste en vooral het besef om te volharden. Dat laatste: In een omgeving waar bijbelgetrouwe christenen max. 1% van de bevolking uitmaken. Waar je te maken hebt met verdrukking van binnenuit (er is in Polen veel vrijzinnigheid) en van buitenaf (als protestants gelovige ervaart men aan de lijve de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk op het geheel van de samenleving en de daarmee gepaard gaande tegenwerking).

Daar zit je … geroepen! Deze mannen beseffen dat ze de situatie niet kunnen veranderen en volharden daarom in de taak die de Heere gaf en gaan moedig voorwaarts!

Dankbaar ben ik dat ik deze mannen heb leren kennen, dat ik van ze leer en dat we zo een bijdrage mogen geven aan de verspreiding van het Evangelie.

In Evangelisatiewerk ontmoet men vaak teleurstellingen, nochthans geloven we dat de Heere ook het werk hier in Polen zal gebruiken tot eer en glorie van Zijn Naam.

Daarom hoop ik morgen dankbaar terug te reizen naar Nederland met dit lied in gedachten:

Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor.
Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof.
Toont, hoe bang ’t u worde, in Zijn woord geloof.

’t Was Zijn woord bij ’t scheiden: volg Mij onvervaard.
Ook u wordt verdrukking, smaadheid niet gespaard.
Maar Ik heb verwonnen ’s werelds vorst; Zijn macht
zal uw trouw beproeven. Waakt! Strijdt in Mijn kracht.

Voorwaarts, opwaarts, broeders, werpt Zijn sterkte neer;
velt wie tegenstreven, ’t geldt uws Konings eer.
Hij heeft overwonnen, heerst op ’s Vaders troon;
strijdt, volhardt ten einde. ’t Geldt Zijn eer, uw kroon.

En dan dat heerlijke rustgevende refrein:

Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor;
met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

Bidt en strijdt u mee?

Augustinus in een telefooncel

"Een man uit het noorden van Polen, die al vanaf het begin onze publicaties leest, bedenkt telkens weer creatieve manieren om Augustinus bekend te maken", zegt Pedro Snoeijer, onze veldwerker in Polen.

Bijbels onderwijs in Polen

Het percentage protestanten in Polen is verwaarloosbaar en slechts een klein deel van de voorgangers houdt vast aan de leer van de Reformatie. Razem dla Ewangelii wil deze eenzame strijders toerusten en bemoedigen. „Voor de meeste bezoekers van onze conferenties is het een openbaring om zo veel gelijkgestemden te ontmoeten."

Meer actualiteiten