De coronacrisis aan de Duits-Poolse grens

Ook in Görlitz is het stil op straat.

Zoals overal in Europa hebben we ook hier nog steeds te maken met de zogenoemde coronacrisis. In het voorjaar viel het in Oost-Duitsland en Polen nog wel mee, maar nu hebben we zowel in Freistaat Sachsen als in Polen enorm hoge infectieaantallen.

De politiek probeert te handelen maar lijkt ook niet goed te weten wat te doen wat men aan de maatregelen kan zien: in Polen geldt overal op straat een mondkapjesplicht, wat volgens virologen geen enkele zin heeft. Behalve de eerste drie klassen van de basisschool zijn in Polen alle scholen weer gesloten en hebben alleen nog online onderwijs. Het is voor kinderen tot 16 jaar verboden overdag alleen buiten te zijn.
De grenzen zijn deze keer niet dicht, maar het is wel moelijker geworden om de grens over te komen en de kans bestaat dat men in quarantaine moet. Polen mogen naar Duitsland om inkopen te doen, maar niet om een kerkdienst te bezoeken.

Gezondheidszorg

In Polen is de situatie duidelijk ernstiger dan in Duitsland. De Poolse gezondheidszorg verkeert al vele jaren in een dramatische situatie: de organisatie is slecht, het ontbreekt aan veel en de corruptie is enorm. Volgens bepaalde onderzoeken behoort de Poolse gezondheidszorg tot de slechtste in heel Europa en het aantal artsen en verpleegkundigen per 100.000 inwoners is een van de laagste in Europa.
De Poolse politiek heeft hier al jaren niet naar behoren gehandeld en dat breekt zich nu op. Men verwacht dat de Poolse gezondheidszorg deze situatie niet aankan en dat situaties zoals in het voorjaar in Italië waren nu ook in Polen zullen komen. In een normale situatie sterven door de slecht functionerende Poolse gezondheidszorg en corruptie al mensen die medisch gezien gered hadden kunnen worden. Dat zal nu waarschijnlijk alleen maar toenemen. Momenteel komt het voor dat in Warschau ambulances acht uur moeten wachten voordat de noodopname de patiënt op kan nemen…

Geen kerkdienst

Kerkdiensten zijn niet verboden, maar worden wel afgeraden. Daar we ons aan de regels van de verhuurder moeten houden kunnen we momenteel helaas weer geen kerkdiensten hebben. Dit vinden we heel erg, daar de kerkdienst het centrum van het gemeenteleven is en als dat wegvalt is dat een ernstige zaak. Ik neem weer preken op die ik op de internetsite plaats en we kijken zondags naar de onlinekerkdiensten van de Arche Gemeinde in Hamburg, waar we als gemeente mee verbonden zijn. Maar een online kerkdienst kijken is beslist niet hetzelfde als deelnemen aan een kerkdienst.

Uitdaging

We proberen zoveel mogelijk contact met elkaar te houden via telefoon, skype en waar mogelijk ook ontmoeten voor een wandeling en dergelijke. Verschillende gemeenteleden lijden er heel erg onder dat we geen kerkdiensten kunnen houden en elkaar bijna niet kunnen ontmoeten.
Dit is een grote uitdaging voor de kerk en zoals alles moeten we ook deze situatie geestelijk betrachten. De satan probeert op alle mogelijke wijzen de maatschappij te ontwrichten en het bouwen van de Kerk van Christus te verstoren. We moeten daarop bedacht zijn, maar we mogen ook weten dat Christus overwonnen heeft en dat de poorten van de hel de Kerk niet zullen overweldigen. De Kerk heeft in haar geschiedenis nog veel grotere crises doorgemaakt, maar de Heere zal Zijn Kerk bewaren, dat is een troost. Maar we moeten waakzaam zijn en zo zien we deze situatie ook als een wakker schudden van de Kerk: weten we nog wat belangrijk is voor ons als gemeente?

Vorige week waren we voor een zeer korte vakantie in de Lutherstad Wittenberg. Dat was zeer leerzaam en heeft ons er oom weer bij bepaald, dat er telkens weer uitdagingen en crises zijn in maatschappij en Kerk, maar ook, dat de Heere trouw is en het Woord telkens weer herontdekt en verkondigd wordt.

Pedro Snoeijer

Lees hier meer over het IRS-project Polen

Ex-priester ds. Tomasz Pieczko: "Ik mag nu leven in de vreugde van Gods liefde"

Tomasz Pieczko groeide op in een rooms-katholiek gezin in Polen, werd priester, maar kampte uiteindelijk met geloofsworstelingen. "Mijn bidden was soms een schreeuw van wanhoop. Ik wist niet wat ik doen moest. Maar de Heere is mij genadig geweest. Hij gaf uitkomst."

Meer getuigenissen

Coronacrisis in grensstad Görlitz

Zoals overal in de wereld hebben ook wij in de Duits-Poolse grensstad Görlitz-Zgrozelec te maken met de coronacrisis. Al op 15 maart konden wij geen kerkdiensten meer houden, omdat de ruimte die we daarvoor huren gesloten werd en al aangeraden werd zoveel mogelijk thuis te blijven.

Meer actualiteiten