De Heidelbergse Catechismus in het Pools

Ds. Tomasz Pieczko is bezig met het vertalen van de Heidelbergse Catechismus in het Pools.

Het vertaalproject van de Heidelbergse Catechismus in het Pools is afgerond. ”Het gaat ons er voornamelijk om dat we trouw willen blijven aan een document dat jarenlang zo’n enorme impact had op het leven van de gereformeerde kerken in Polen en Litouwen”, zegt ds. Tomasz Pieczko, die aan het project meewerkte.

Ds. Tomasz Pieczko, die samen met Pedro Snoeijer inmiddels heel wat uren in het vertaalwerk heeft gestoken, vindt het belangrijk dat er een getrouwe, meer letterlijke vertaling van de Heidelbergse Catechismus komt. Al kort na het ontstaan van de Heidelbergse Catechismus in 1564 verschenen er Poolse vertalingen, maar deze waren vaak meer verkorte uitgaven van de Catechismus óf het waren hele vrije vertalingen.

Waardevolle plaats
“Het gaat ons er voornamelijk om dat we trouw willen blijven aan een document dat jarenlang zo’n enorme impact had op het leven van de gereformeerde kerken in Polen en Litouwen”, zegt ds. Pieczko. “In de Evangelisch-Gereformeerde Kerk was de catechismus een fundamentele tekst bij de voorbereiding van de catechisanten op hun openbare geloofsbelijdenis. Ik denk dat ook nu de Heidelbergse Catechismus een waardevolle plaats zal innemen, ondanks dat velen de inhoud zullen betwisten. Er ontstaan steeds meer nieuwe gemeenschappen en gemeenten die gekenmerkt worden door de gereformeerde leer.”

Moed en uithoudingsvermogen
Een goede, theologische basis vindt ds. Pieczko van groot belang voor de kerk van vandaag.
“Ik denk dat het gros van de problemen die de huidige kerk heeft, te maken heeft met het feit dat de huidige theologie niet meer op het Bijbelse geloof, het geloof van de vaderen van de Reformatie, gefundeerd is. Dit geloof is op uitstekende wijze verwoord in de belijdenisgeschriften, waaronder de Heidelbergse Catechismus. Deze teksten, die grotendeels in de 16e en 17e eeuw geschreven zijn, hebben als doel om een geloofsbasis te geven voor gelovigen in moeilijke tijden. Als je deze teksten leest, voel je dat de schrijvers een handreiking wilden geven om vol te houden, om het geloof te verdiepen en te groeien in geloof. Dat getuigt van een levenshouding vol moed en uithoudingsvermogen”, legt ds. Pieczko uit.
“We hopen oprecht dat ons werk tenminste een kleine bijdrage zal leveren aan de verdere bekendmaking van de catechismus en het gebruik ervan stimuleert.”

Ds. Tomasz Pieczko en Pedro Snoeijer zoeken momenteel naar een drukker om de Heidelbergse Catechismus te laten drukken.

De Poolse ex-priester Tomasz Pieczko is predikant van de gereformeerde kerk in Zelów (Polen) en redacteur van het Poolstalige evangelisatietijdschrift Augustinus dat door IRS wordt uitgegeven.

Ex-priester ds. Tomasz Pieczko: "Ik mag nu leven in de vreugde van Gods liefde"

Tomasz Pieczko groeide op in een rooms-katholiek gezin in Polen, werd priester, maar kampte uiteindelijk met geloofsworstelingen. "Mijn bidden was soms een schreeuw van wanhoop. Ik wist niet wat ik doen moest. Maar de Heere is mij genadig geweest. Hij gaf uitkomst."

Meer getuigenissen

Ds. Tomasz Pieczko over 60 jaar IRS: “nieuw levensavontuur begon”

Naar aanleiding van het 60-jarige jubileum van IRS hebben wij IRS-medewerkers gevraagd naar mooie momenten uit de tijd dat ze bij IRS betrokken zijn. Lees hieronder mooie herinneringen van Tomasz Pieczko, redacteur van Augustinus en predikant van een gereformeerde kerk in Wroclaw (Polen).

Meer actualiteiten