De nieuwe Credo is uit

Het online Poolstalige bulletin Credo is weer uitgekomen. In de nieuwste Credo, nr. 126, wordt ingegaan op de vergeving van zonden en de uitverkiezing. Pedro Snoeijer legt op een toegankelijke manier uit dat onze zaligheid niet afhangt van onszelf, maar alleen van een soeverein God.

Een mens kan zich niet verzetten tegen Gods genade. Als we eenmaal gered zijn, kunnen we Gods redding niet verliezen, zelfs niet door te zondigen. Snoeijer schrijft uit dat dit niet betekent dat de zonde niet erg is en dat we niet tegen de zonde moeten strijden. Dan zouden we Gods Woord niet serieus nemen.

Tomasz Pieczko behandelt uitgebreid de tekst van 1 Johannes 1:9: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.”

Credo wordt maandelijks naar een paar honderd emailadressen in heel Polen verzonden. Het aantal lezers is echter nog veel groter omdat het bulletin wordt uitgeprint en doorgestuurd in de diverse gemeenten. Sommige bijbelstudiegroepjes in Polen gebruiken Credo bij het onderzoeken van de Bijbel.

Credo is te bestellen via een formulier op www.augustinus.pl.

 

Klik hier voor meer informatie over het werk van IRS in Polen. 

 

Meer