De nieuwe ECR is uit

nieuwe ECR

Het septembernummer van En la Calle Recta (ECR), het Spaanstalige evangelisatieblad van IRS, is gedrukt en klaar voor verzending. Dit nummer bevat onder andere een bijbelstudie over Psalm 40, artikelen over Jezus’opstanding, Abrahams offer (Genesis 22) en Jezus als ‘de zegevierende Christus’ die de duivel overwon. Al deze artikelen geven diepgaande uitleg over het christelijke geloof en de Bijbel. ECR heeft een groot lezerspubliek in de hele Spaanstalige wereld.

"Ik realiseerde mij dat we God in alle beslissingen moeten raadplegen."

Al op jonge leeftijd had de Franse Patrick Mandier twijfels over de religieuze regels die hij van huis uit meekreeg. Na een gesprek met een voorganger begreep hij de boodschap van de Bijbel pas écht.

Engelien van Tilburg: "Een rooms-katholiek kent geen zekerheid”

Op 4-jarige leeftijd verloor mevrouw Van Tilburg haar moeder. Drie jaar daarna liet God haar zien dat Jezus met de dood heeft afgerekend. Maar de blijdschap en de vrede die dit met zich meebracht, vond ze niet terug in de rooms-katholieke kerk waarin ze opgroeide. “Rome heeft geen weet van het genadeverbond.”

Meer getuigenissen