De rots waarop de gemeente is gebouwd

“En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen” (Mattheüs 16:18)

Wie of wat is de rots? De Rooms-Katholieke traditie beweert dat Petrus de rots is waarop Gods Kerk gebouwd is. Heeft Petrus de gemeente in Rome geleid en heeft zij, gebaseerd op Petrus’ gezag, het primaat binnen de wereldwijde Kerk van God? Hoe werd dit sleutelvers uitgelegd in de Vroege Kerk en wat was de heersende uitleg voordat de protestantse Reformatie begon?

Lees hier de volledige blog. De auteur, Rob van der Dussen, is missionair werker in Italië en wordt ook door IRS ondersteund.

Engelien van Tilburg: "Een rooms-katholiek kent geen zekerheid”

Op 4-jarige leeftijd verloor mevrouw Van Tilburg haar moeder. Drie jaar daarna liet God haar zien dat Jezus met de dood heeft afgerekend. Maar de blijdschap en de vrede die dit met zich meebracht, vond ze niet terug in de rooms-katholieke kerk waarin ze opgroeide. “Rome heeft geen weet van het genadeverbond.”

"In polemiek zit veel menselijks"

In 2010 gaf voormalig priester Herman J. Hegger (1916-2012), de oprichter van IRS, een interview waarin hij onder meer vertelde over zijn bekering. Alles veranderde toen God op een dieptepunt in zijn leven heel duidelijk tot hem sprak. "Op een dag kwam de ingreep van God: Herman, en toch besta Ik”, zei hij hierover.

Meer getuigenissen