Doopdiensten in de gemeente van Tongeren

GEMEENTE TONGEREN – We zijn als gemeente eind 2018 en begin 2019 door God ontzettend gezegend geweest met verschillende doopdiensten. In onze gemeente wordt de kinderdoop gepraktiseerd. Daarnaast mogen we ook regelmatig volwassenen dopen.

Het is altijd fijn als er volwassenen zijn die de keuze maken om niet alleen met woorden maar ook met daden hun levenswandel achter Christus aan willen bevestigen.
Daarom was het voor mij speciaal bemoedigend om te zien dat twee jonge broeders besloten om zich te laten dopen. Na een traject van studie en leer rondom de doop hebben we dan uiteindelijk besloten de twee kandidaten te dopen.

Blijdschap
Ik was blij voor onze broeders en voor de gemeente om deze vooruitgang van het geestelijke werk van de gemeente te zien! Hoe mooi is het als mensen gedoopt mogen worden. Wat een feest voor de gemeente in Tongeren. Wat een feest in de hemel!

Persoonlijk was er een extra reden tot blijdschap. De vorige keer dat we een broeder doopten, was dit een asielzoeker die nu nog altijd oprecht gelooft en zeer betrokken is bij de gemeente. Maar deze keer was er naast een Iraanse broeder ook een rasechte Belgische broeder. Het raakt mij nog altijd enorm als ik een Belg tot bekering zie komen. Dit omdat het ontzettend moeilijk is om deze mensen te bereiken en tot het punt te komen dat ze ook echt kiezen om hun leven publiekelijk te veranderen.

Buitenstaanders
De mensen in Tongeren, of misschien wel een beetje het zuiden van Belgisch Limburg, zijn nu eenmaal wat gesloten van karakter en van geestelijk leven. Niet alleen daardoor is het moeilijk om soms te zien wat dat de mensen nu echt van het Evangelie denken. Maar soms is het dan ook moeilijk met mensen in diepe gesprekken te geraken door het feit dat men ons soms ziet als buitenstaanders.

We mogen oprecht de Heere prijzen voor het werk van Zijn Heilige Geest die de harten en gedachten van de mensen opent om zo tóch diepe gesprekken te kunnen voeren over het geestelijke leven. Juist om die reden heeft het mij ontzettend bemoedigd dat het een rasechte Belg is geweest die ervoor koos om gedoopt te worden.

Kinderdoopdienst
Begin 2019 mochten we nogmaals de Heere prijzen voor een kinderdoopdienst. Tijdens deze dienst mochten we zien en in de preek horen dat mensen bereid zijn de verantwoordelijkheid aan God op zich te nemen in de opvoeding van hun kinderen. Wat een herinnering mocht dat ook voor mij persoonlijk zijn. Een oproep voor ons allen om die beloftes aan God nog eens te evalueren en te verbeteren in ons persoonlijke leven.

Guus Van Amstel

Lees meer over de gemeente in Tongeren.

"Ik heb Gods aanwezigheid voor het eerst ervaren"

Drie jaar geleden las de voormalige rooms-katholieke Ilona Da Costa Gomez voor het eerst in haar leven de Bijbel. Ze kwam tot bekering. “Van huis uit kreeg ik min of meer mee dat er in de Bijbel verboden dingen staan.”

“Nu kon ik Gods Woord onbevooroordeeld ter hand nemen”

Ds. Toon Vanhuysse was zeven jaar priesterstudent en tien jaar priester in de Rooms-Katholieke Kerk. In die tijd miste hij “de zin van Christus”. Maar op een dag sprak de Heere tot hem door middel van Jesaja 53.

Meer getuigenissen