Ds. Andrea Ferrari: “Gastvrijheid is voor ons de manier van evangelisatie”

In het glooiende heuvellandschap van Umbrië (Italië) woont en werkt ds. Andrea Ferrari. IRS is een partner van zijn reformatorische gemeente en spreekt hem over de nieuwe plannen die er liggen om het Evangelie verder te verspreiden in Italië.

Ds. Ferrari groeide op in een Italiaanse rooms-katholieke familie. Op zijn achttiende bezocht hij voor het eerst een pinksterkerk, en dit leidde ertoe dat hij de ‘moederkerk’ verliet. Hij ervoer een roeping om het Evangelie te delen, studeerde theologie en was vijf jaar lang voorganger in een Siciliaanse pinksterkerk. In de tussentijd verdiepte hij zich in de opwekkingstheologie en las boeken van Jonathan Edwards, George Whitefield maar ook andere werken van de puriteinen over de Heilige Geest. “Ik voelde me aangetrokken tot het calvinistische gedachtegoed, maar dertig jaar geleden lag dit erg gecompliceerd. Er waren nauwelijks calvinistische gemeenten aanwezig in Italië.”

Milaan

Hij voelde zich geroepen om het roer om te gooien en de pinksterkerk te verlaten. Met enkele gezinnen plantte hij een reformatorische kerk in Milaan, waar hij uiteindelijk zestien jaar lang het Woord van God mocht uitdragen. Een Amerikaanse zendeling heeft zijn bediening in Milaan overgenomen. Ds. Ferrari en zijn gezin konden zo een nieuwe stap maken naar midden-Italië.

Perugia

Inmiddels woont hij ruim twee jaar in Perugia, de hoofdstad van Umbrië. Het was voor hem en zijn gezin een nieuwe start. Zijn visie was om een nieuwe reformatorische gemeente op te starten. Maar hoe pak je dat aan? “Het gaat erom dat je de mensen leert kennen, daarna kan je ze uitnodigen naar de gemeente. Wij verspreiden ook literatuur, maar het meest krachtig is het hebben van een persoonlijke relatie met de ander.” Voor ds. Ferrari is gastvrijheid de manier om het Evangelie uit te dragen. “Door gastvrij te zijn en de maaltijd te delen leer je de ander kennen. Wij hebben plannen liggen om ook aan de armen eten uit te gaan delen.”

Melaatsen

Wat drijft hem om op deze manier het Evangelie te delen? Ds. Ferrari verwijst naar de geschiedenis van de vier melaatsen uit 2 Koningen 7. “De melaatsen hadden ontdekt dat het legerkamp van de Arameeërs verlaten was en vonden de buit. Ze zeiden tegen elkaar: “Deze dag is een dag van goede boodschap” en besloten naar de koning te gaan. Zo zegt Jezus ook tegen de Twaalf: “Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet” (Matt. 10:8). Dat typeert volgens ds. Ferrari de missie van de gemeente, namelijk het verkondigen van het Evangelie van redding aan zondaren. Hij mag vrucht zien op het werk in Umbrië: er zijn op dit moment 25 actieve leden aangesloten bij de reformatorische gemeente in Perugia.

Ds. Andrea Ferrari gaat voor in een dienst van zijn eigen gemeente

 

Visie

Voor de komende jaren heeft ds. Ferrari de visie om drie andere gemeenten op te starten in Umbrië, namelijk in Passignano, Foligno en Terni. In Passignano is geen christelijke gemeente aanwezig. In deze kleine stad aan het meer van Trasimeno is missionair predikant Michael Cuneo actief met wie hij nauw samenwerkt. “Het idee is om op termijn een lokale kerkdienst in Passignano op te starten. In de morgen hoop ik dan te preken in Perugia, in de middag zal Michael voorgaan in Passignano.” Op deze manier leidt hij nieuwe voorgangers op die uiteindelijk een nieuwe gemeente zullen dienen. Volgens hem heeft Italië bovenal nieuwe missionaire predikanten nodig. Om die reden is hij in nauw contact met theologische seminaries met een gereformeerde signatuur in de Verenigde Staten om jonge mannen te kunnen winnen voor het werk op het Italiaanse veld.

Voor ds. Ferrari is er in Italië genoeg werk te verrichten. “De noden in dit land zijn groot. De jongeren zijn in verwarring en voelen zich in de steek gelaten.” De oogst in Italië is groot, maar er zijn zo weinig werkers die het ambt van herder kunnen opnemen. “Bid dan de Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote” (Matt. 9:38).

Voor meer informatie over de gemeente van Andrea Ferrari: zie www.chiesariformataperugia.it

Hier lees je meer over het werk van IRS in Italië.

"Mensen noemden me 'de nieuwe Mike'"

Waarom ben ik hier op aarde? Al op zeer jonge leeftijd was de Amerikaanse Mike Cuneo bezig met de grote levensvragen. Hij werd al jong geconfronteerd met de dood. “God gebruikte die ervaring om me te laten zien dat ware vrede alleen te vinden is in en door Jezus Christus”, zegt hij nu.

Meer getuigenissen

“De tekst ‘De broeders uit Italië groeten u’ bleef bij mij hangen”

Rob van der Dussen voelt zich geroepen tot missionair werk onder studenten en jongvolwassenen in Italië. Inmiddels woont hij in Rome, waar hij nu een tweejarige training volgt bij verschillende kerkplantingsprojecten en een intensieve studie Italiaans doet. IRS ondersteunt hem.

Meer actualiteiten