Nieuwste uitgave van ECR staat klaar voor verzending

verzending ECR

Het nieuwste nummer van En la Calle Recta (ECR), het Spaanstalige evangelisatieblad van IRS, is gedrukt. De tijdschriften liggen nu klaar voor verzending. ECR wordt zowel in Europa als in Latijns-Amerika verspreid.

Zeker in landen als Cuba, waarin weinig Bijbelse lectuur voor handen is, wordt ECR dankbaar ontvangen. Sommige protestantse en evangelische predikanten gebruiken ECR bij het maken van hun preek. ECR legt op een toegankelijke manier de Bijbel uit en gaat ook in op geloofsvragen van lezers.

Lees hier meer over ECR.

verzending ECR

Cubaanse predikant schrijft brief met persoonlijk getuigenis

"Ik kom uit een katholiek gezin, en ik bekeerde mij tot het evangelie van Jezus Christus toen ik 22 jaar was, in 1994. Sinds mijn bekering getuig ik van het evangelie tot mijn familie, in het bijzonder tot mijn moeder, een vrome katholieke vrouw, die het geloof ernstig neemt."

"Ik realiseerde mij dat we God in alle beslissingen moeten raadplegen."

Al op jonge leeftijd had de Franse Patrick Mandier twijfels over de religieuze regels die hij van huis uit meekreeg. Na een gesprek met een voorganger begreep hij de boodschap van de Bijbel pas écht.

Meer getuigenissen