Een gesprek met een man in Cuenca over het geloof

Sergio en Evelien Gil

Het coronavirus is nog steeds erg actief in Spanje. Toch is inloophuis Corazon Libre nog gewoon open. Verschillende mensen komen en gaan. Sommige mensen luisteren alleen naar de prediking op straat en komen niet naar het inloophuis. Zo kwamen we pas een man tegen die zich nogal schuldig voelde omdat hij al heel lang niet naar de mis was geweest.

Tijdens de coronacrisis was deze man naar de priester gegaan om een soort van schuld te belijden. Deze man vertelde ons dat de priester iets zei in de trant van: “Heb je al deze tijd iets ergs of slechts gedaan?” waarop de man natuurlijk antwoordde van niet. Het advies van de priester was: “Zeg een Onze Vader en een Ave Maria op en kom vanaf nu naar de mis toe.” Gelukkig konden we het Evangelie met de man delen. Vorige week zag Sergio hem weer. Hij stelde veel vragen. We hebben hem uitgenodigd naar het inloophuis te komen. Hier, waar we leven temidden van een Roomse context, horen we vaak een leer die niet volgens het Evangelie is waar de Heere Jezus Christus centraal staat. Er wordt ook niet benadrukt dat we zonder Christus verloren zijn; dat Hij de enige Weg, de enige Waarheid en het enige Leven is.
Sergio heeft ook wel eens contact met een man die gelooft in reïncarnatie. Hij zei een keer dat hij gelooft dat Sergio in een verleden door de Inquisitie verbrand is op de brandstapel en nu terug is om wraak te nemen. Sergio heeft wel eens contact met hem via Whatsapp. Hij toont soms interesse maar lijkt niet echt open te staan voor het evangelie want hij is echt bezig met oosterse godsdiensten. Zo horen we hier allerlei verhalen en filosofieën, maar we hopen en bidden dat de Heere harten wil openen voor de enige Waarheid. Bidt u met ons mee? Afgelopen Augustus raakte ik (Evelien) mijn baan kwijt, maar ik heb inmiddels werk gevonden in twee talenscholen. Daar zijn we de Heere ook dankbaar voor.

Een hartelijke groet vanuit Cuenca (Spanje),

Evelien en Sergio Gil

Bemoedigende bezoekjes aan inloophuis Cuenca

Een paar weken geleden hebben Sergio en Evelien Gil het evangelisatiewerk in Cuenca (Spanje) weer opgestart. Enkele mensen waagden een bezoek aan het inloophuis. “Dit heeft de Heere gebruikt om ons te bemoedigen”, zegt Sergio Gil.

Meer actualiteiten