En la Calle Recta op Cuba

In één van de straten van Havana, Cuba.

CUBA – En la Calle Recta, het Spaanse blad van IRS, wordt gelezen in heel de Spaanstalige wereld. Het blad is gratis met als nadeel dat we als redactie nooit weten hoeveel de lezers er voor over hebben. Echter, daardoor komt het blad ook op plaatsen waar het als betaald blad niet zou komen. Dit geldt in het bijzonder voor Cuba.

Van 15 maart tot 5 april jl. was ik opnieuw op Cuba voor een intensieve cursus Oude Testament op een seminarie. Een goede gelegenheid om tegelijk het bereik van en de waardering voor En la Calle Recta te meten. Vanwege het grote aantal abonnees wordt al enkele jaren het voor het eiland bestemde deel ter plaatse gedrukt. We hoopten dat het goedkoper zou zijn, echter de kosten zijn ongeveer gelijk gebleven en onverwachte moeilijkheden dienden zich aan. De inkt om te drukken moet persoonlijk vanuit de naburige Dominicaanse Republiek worden ingevoerd, ook nog eens tegen hoge invoerrechten. Steeds is er de strijd om het papier, vrijwel alleen verkrijgbaar via de zwarte markt, ‘langs de linkerhand’, zoals de Cubanen zeggen. Zou het niet beter zijn het blad gewoon weer in Nederland te laten drukken? Misschien, maar ook de Cubaanse post is zeer onbetrouwbaar! Nu wordt het blad via kerkelijke kanalen verspreid.

Een ander punt van aandacht was de medewerking van Cubanen aan het blad. Bij het vorige bezoek in maart/april 2018 nodigde ik twee jonge Cubaanse voorgangers uit om artikelen te leveren voor de komende nummers van het blad, Jaisel Piñero en Renier Jerez. Beiden heb ik verschillende jaren als student in de les gehad. Echter, schrijven is moeilijk; de inhoud moet evenwichtig zijn en de stijl uitnodigend en toegankelijk. Op Cuba is er weinig gelegenheid om dat te tonen of ervaring op te doen. Er zijn geen kerkbladen waarin de pastores wekelijks of maandelijks iets moeten schrijven. Om die reden namen we tijd om te spreken over de eisen waar een goed artikel aan moet voldoen. Zo hopen we dat En la Calle Recta niet alleen een pastoraal en praktisch blad is voor de lezers, maar ook een oefenschool voor jonge schrijvers.

ds. Berend Coster, hoofdredacteur van En la Calle Recta

Lees hier meer over Cuba.

 

 

Cubaanse predikant schrijft brief met persoonlijk getuigenis

"Ik kom uit een katholiek gezin, en ik bekeerde mij tot het evangelie van Jezus Christus toen ik 22 jaar was, in 1994. Sinds mijn bekering getuig ik van het evangelie tot mijn familie, in het bijzonder tot mijn moeder, een vrome katholieke vrouw, die het geloof ernstig neemt."

Meer getuigenissen