Folders en Bijbels uitgedeeld in Den Bosch

Hier worden Evangelisatiefolders uitgedeeld

Op 28 december stond Stichting Evangelisatie Sjofar weer namens IRS in Den Bosch. Het Evangelie is weer gezaaid. Veel mensen ontvingen evangelisatiefolders en Bijbels. Wilt u bidden of God dit werk zegent? Sjofar schreef op zijn Facebookpagina het volgende over de actie:

“Met een mooie groep van 11 broeders en zusters mochten we het Evangelie verspreiden in Den Bosch. Aan het begin van de dag hebben we samen aan de hand van Ezechiël 33 nagedacht over de verantwoordelijkheid die we als christenen hebben om het reddend evangelie door te geven. Hoe doe je dat en waar houdt onze verantwoordelijkheid op? Mooi is het om te mogen weten dat Gods Liefde mensen aanzet tot evangelisatie en ook uiteindelijk er voor zal zorgen dat mensen gehoor geven aan de oproep tot geloof en bekering. In afhankelijkheid van Hem mochten we dan ook vandaag weer veel zaaien. Bijbels zijn uitgedeeld en gesprekken zijn gevoerd. God geeft de wasdom!”

Rosa Hoffstädter: "Als jij bij Gods volk mag horen, is dat heel groot"

Als kind besefte Rosa Hoffstädter niet dat God er echt was. God was belichaamd in de beelden van Maria en Jezus in de rooms-katholieke kerk in Kroatië. Alles veranderde toen ze in Nederland kwam. “Ik ben door de Heere bij de waarheid gebracht”, zegt ze nu.

Meer getuigenissen