Evangelisatieweek 2017 “Gods mooie cadeau”

Ook dit jaar is er weer een evangelisatieactie (22-29 juli) georganiseerd in de Stem van de Goede Herder te Tongeren. Met een dertigtal deelnemers hebben we een succesvolle week kunnen afronden.

Straatwerk
Naast een aantal prachtige gesprekken op de straat was het deze keer extra speciaal om ook in de straat “Het Steegje” een positieve reactie te krijgen op het evangelisatiewerk. Het Steegje is bezocht door enkele van onze straatwerkers die daar zeer verwelkomd werden. We kijken er al naar uit om daar binnen enkele weken terug te keren om die mensen nog eens te vertellen over het Evangelie. Zo was er een oude man die op straat werd aangesproken. Hij zag het wel zitten om eens met ons af te spreken voor een kopje koffie. Tijdens het straatwerk kwamen we ook de grote nood aan bijbels onderwijs tegen. In Tongeren zijn er zoveel mensen die het Evangelie niet begrijpen!

Kinderclub over Gods mooie cadeau.

Kinderwerk
Van maandag tot vrijdag werd er ook een kinderclub georganiseerd. We mochten 56 verschillende kinderen verwelkomen, verspreid over de verschillende dagen. Dit jaar was het thema ‘”Gods mooie cadeau.” Binnen dit thema kregen de kinderen te horen over de schepping, de zondeval, het kruisoffer en de toekomst samen met God! In de stadswijken maakten we door middel van poppenkast en spel de kinderen warm voor de kinderclub. Met een korte objectles over zonde en vergeving brachten we ook daar het Evangelie. Tijdens de Meet & Greet hoorden we van ouders dat de kinderen op de kinderclub veel leren. In een diepgaand gesprek mochten we zelfs een Bijbel meegeven aan een van de ouders! Hun dochtertje had de bijbelverhalen, die ze gehoord had, thuis ook verteld. Op die manier mocht God ook in het hart van deze mensen werken. Zo mag ook de onschuld van kinderen werken tot Gods glorie.
We kijken uit naar een volgend jaar, hopende op meer medewerkers die het Evangelie zouden willen uitdragen hier in Tongeren. Ook het hele jaar door kunt u ons komen helpen met straat- en kinderwerk.

Guus Van Amstel, evangelist in Tongeren

 

“Het is mooi om de kinderen bij te brengen wie God is”

Elke zomer organiseert de gemeente De Stem van de Goede Herder in Tongeren (België) een Evangelisatieweek waarbij veel vrijwilligers uit Nederland komen helpen. Hermen en Mieke Nijsink draaiden vorig jaar mee met het kinderwerk van de Evangelisatieweek. Hoe hebben zij dit ervaren?

Meer actualiteiten