“Evangelisatiewerk: dat is toch niets voor mij?”

Evangelisatiewerk
Deze foto is genomen tijdens de zomerevangelisatieweek van vorig jaar in Tongeren.

Sinds een tijdje heb ik wel vaker hetzelfde gesprek met broeders en zusters. Ik vraag mijn medegelovigen wel eens: “Wat doet u eigenlijk om het Evangelie te verspreiden?” Het valt met dan op dat ik wel heel vaak het antwoord krijg: “Ja ik bid voor de zendelingen op de wereld.”

Niet dat dit niet goed is, want zonder gebed kan ik mijn werk wel vergeten. Het eerste wat je moet leren als je evangeliseert, is dat je het niet zelf doet, maar de Heilige Geest door je heen.
Maar betekent dat dan dat 90% van de christelijke wereld evangeliseren moet overlaten aan die kleine 10% die evangelist, evangelisatiewerker of zendeling is? Mijn mening is uiteraard al jaren van niet. Maar gelukkig schrijf ik jullie niet tot overtuiging van een bepaald standpunt of een bepaalde mening.

Vrijmoedigheid

Een poosje geleden sprak ik samen met een broeder tijdens een van onze gebedsavonden, die we met regelmaat houden om de gemeente en haar werk in gebed op te dragen. De broeder die met mij was zei dat hij die dag als chauffeur meegeweest was op ziekenbezoek met een andere broeder met een beperking. Hij was eigenlijk beschaamd geweest over het feit dat deze broeder met een beperking direct als hij de kamer in het ziekenhuis binnenging, sprak over het Evangelie.
Voordat we begonnen met bidden, raakten we dieper in gesprek over dit onderwerp. Hoe belangrijk is het dat we met onze medemens spreken over het Evangelie!? Vaak merk ik dat veel mensen niet weten hoe ze dat moeten doen of waar ze moeten beginnen. Nu denk ik ook niet dat we allemaal de vrijmoedigheid hebben zoals deze broeder die heeft. Maar als we niet getuigen van Christus met onze woorden en onze daden, hoe kunnen we dan iets van Hem uitstralen?

Door de Heilige Geest

Ja, onze levenswandel moet een getuigenis zijn, maar niet alléén onze levenswandel. Net zoals deze broeder met een beperking enkele brochures meenam voor zijn onchristelijke vriend om te lezen, mogen wij onze medemens erop wijzen dat er zaligmakend geloof is door onze redder en zaligmaker Christus.
Misschien vraag je je af: Hoe moet ik daar dan aan beginnen? Of je zegt: Dat kan ik niet hoor, zo vrijmoedig ben ik niet. Ik moet altijd denken aan een uitspraak die ik ergens hoorde: “Vrijmoedigheid is niet onszelf aan het woord laten, het is Christus door ons laten spreken met de Heilige Geest.”

Gebed

Er bestaat geen pasklaar antwoord op het feit hoe we moeten beginnen met evangeliseren. Er is ook geen pasklaar antwoord hoe we vrijmoedigheid vinden. Wel weet ik, – en dat heeft deze broeder met wie ik sprak op de gebedsavond mogen ervaren – dat het gebed krachtig is. Als we niet weten hoe we moeten beginnen, mogen we God bidden voor de juiste woorden en de vrijmoedigheid om te getuigen met woorden!

Een lamp

Niet iedereen kan misschien de deuren langs gaan en gesprekken beginnen over het Evangelie. Alhoewel veel mensen die daarin over zichzelf twijfelen, dit zeker wel kunnen, denk ik niet dat dit per se de manier is om te beginnen met getuigen.
Vaak zeg ik tegen broeders en zusters in de gemeente bij het aansnijden van dit onderwerp: “Begin eens op je werk of bij je sportclub. Velen geloven daar nog niet!” Het gaat niet om kwantiteit maar om kwaliteit.
Bij het evangeliseren kun je het beste eerst je persoonlijke contacten aanspreken.
Tijdens het schrijven van dit artikel moet ik even denken aan Mattheus 5:15-16: ‘En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’
We moeten een licht zijn naar de wereld toe. Laten we dan niet langer zwijgen maar het Evangelie verkondigen met onze daden en woorden, tot verheerlijking van onze Vader die in de hemelen is!

Guus Van Amstel, medewerker Evangelisatie van de gemeente De Stem van de Goede Herder in Tongeren.

“Nu kon ik Gods Woord onbevooroordeeld ter hand nemen”

Ds. Toon Vanhuysse was zeven jaar priesterstudent en tien jaar priester in de Rooms-Katholieke Kerk. In die tijd miste hij “de zin van Christus”. Maar op een dag sprak de Heere tot hem door middel van Jesaja 53.

Meer getuigenissen

Doopdiensten in de gemeente van Tongeren

GEMEENTE TONGEREN - We zijn als gemeente eind 2018 en begin 2019 door God ontzettend gezegend geweest met verschillende doopdiensten. In onze gemeente wordt de kinderdoop gepraktiseerd. Daarnaast mogen we ook regelmatig volwassenen dopen.

Meer actualiteiten