Mike Cuneo: “Italië heeft confessionele, gereformeerde kerken nodig”

EVANGELISATIEWERK ITALIË – “In Italië is er behoefte aan echte aanbidders van de drie-enige God, die zich voor hun redding beroepen op Jezus alleen”, zegt Mike Cuneo, predikant van de protestantse gemeente in Viterbo. “Er zijn mensen nodig die leren en leven volgens de ware leer die hen toerust voor evangelisatiewerk, in onderwerping aan Jezus en in de context van de lokale kerk.” Cuneo is nauw betrokken bij Mission to Italy, die zich inzet voor kerkplanting in Italië.

“Italië heeft vurig gebed nodig. Zonder de Heilige Geest zijn we krachteloos. Deze Geest drijft ons tot de behoefte aan gebed als een fundamenteel onderdeel van de bediening”, zegt Cuneo verder.

Ware aanbidding

“Italië heeft de ware aanbidding nodig van de drie-enige God. De Heere is het waard om zo aanbeden te worden. Hij vergadert Zijn uitverkorenen met dat doel (Joh. 4:24) en ook Christus zendt ons uit om de uitverkorenen met dat doel bijeen te brengen. In Psalm 67 wordt de wereldwijde lof aan God gezien als het zaad van de zegen van het Evangelie. Het begint plaatselijk en spreidt zich uit tot de naties. Bijbelse aanbidding betekent een vruchtbare bodem voor het volk van God om te groeien en volwassen te worden als trouwe discipelen van Jezus Christus die in staat zijn om het geloof door te geven aan de generaties na hen.”

Mike Cuneo: “Hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?”

Predikers van het Evangelie 

“Italie heeft gereformeerde, confessionele kerken nodig met mensen die ijverig zijn in evangelisatiewerk richting de verlorenen en die Jezus Christus grootmaken door hun getuigenis. Italië heeft ook gereformeerde, confessionele kerken nodig waarvan de voorgangers geroepen zijn door God. De kerk heeft de taak om het Evangelie te verspreiden. We moeten gehoorzaam en moedig het Evangelie van Jezus Christus proclameren en alle afgodendienst en verkeerde beelden van God verwerpen.
In de Bijbel staat: “Hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?” Rom. 10:14b).” Voor deze predikers moeten we blijven bidden, tot het einde.”

Een bijbels patroon

“Italië heeft gereformeerde, confessionele kerken nodig die worden geregeerd door de kerkleer en niet door persoonlijkheden van charismatische figuren. Een kerk die gemodelleerd is naar een man, zal op z’n best zo lang functioneren als die man er is. Voor Gods mensen is het nodig om een bijbels patroon te volgen voor het welzijn van de kerk van vandaag, dat, door Gods genade, zal blijven voortduren tot in toekomende generaties.”

Lees hier meer over ons project in Italië

Lees ook “Mensen noemden me ‘de nieuwe Mike'”,  het getuigenis van Mike Cuneo.

 

"Mensen noemden me 'de nieuwe Mike'"

Waarom ben ik hier op aarde? Al op zeer jonge leeftijd was de Amerikaanse Mike Cuneo bezig met de grote levensvragen. Hij werd al jong geconfronteerd met de dood. “God gebruikte die ervaring om me te laten zien dat ware vrede alleen te vinden is in en door Jezus Christus”, zegt hij nu.

Pawel Gajewski: “In de Rooms-Katholieke Kerk is er officieel geen vrijheid”

Dr. Pawel Gajewski trad begin jaren ’90 als priester uit de Rooms-Katholieke Kerk. “Is het wel eerlijk in zo' n kerkelijk systeem priester te worden, terwijl je weet dat het afwijkt van de Bijbel?” vroeg hij zich af. Hij ging over naar het protestantisme en werd predikant in de Waldenzenkerk in Italië.

Meer getuigenissen