Geef je op als straatwerker tijdens de Evangelisatieweek in Tongeren!

straatwerker in Tongeren

Ben je op zoek naar een zinvolle besteding van de zomervakantie? Doe dan mee aan de Evangelisatieweek (22-29 juli) in het Belgische Tongeren, een stad net over de grens, onder Maastricht. Er is nog plaats voor straatwerkers.

De Evangelisatieweek gaat uit van de protestantse gemeente De Stem van de Goede Herder in Tongeren. Omdat de gemeente te klein is om al het werk zelf ter hand te nemen, doen er elk jaar vrijwilligers uit Nederland mee. Het team bestaat uit straat- en kinderwerkers. Inmiddels hebben heel wat mensen zich aangemeld om mee te draaien met het kinderprogramma. Op dit moment is er vooral nog vraag naar meer straatwerkers.

Wat ga je doen als straatwerker?
Als straatwerker ga je de deuren langs om inwoners van Tongeren en naburige dorpen een groet te brengen namens de gemeente. Meestal deel je aan de deur bloemetjes uit met een groet of bijbeltekst. Soms kun je ook iets vertellen over het Evangelie en Bijbels en/of Evangelisatielectuur weggegeven. De ervaring leert dat vrijwilligers na afloop bijna altijd terugkijken op een hele waardevolle en onvergetelijke week waarin ze God aan het werk hebben gezien en dichter naar Hem zijn toegegroeid.

Ben jij bewogen met mensen die Jezus nog niet kennen als hun Redder en zie je het als een voorrecht om Gods liefde uit te dragen in Tongeren en omgeving? Aarzel dan niet en geef je op!

Mail voor meer informatie en om je op te geven naar evangelisatietongeren@gmail.com

“Nu kon ik Gods Woord onbevooroordeeld ter hand nemen”

Ds. Toon Vanhuysse was zeven jaar priesterstudent en tien jaar priester in de Rooms-Katholieke Kerk. In die tijd miste hij “de zin van Christus”. Maar op een dag sprak de Heere tot hem door middel van Jesaja 53.

Meer getuigenissen