Geloofsvragen aan onze veldwerker in Polen

EVANGELISATIEWERK POLEN – Pedro Snoeijer, onze veldwerker in Polen, ontvangt regelmatig e-mails of brieven met geloofsvragen. Welke vragen kreeg hij onlangs? We vroegen het hem.

Pedro Snoeijer: “Onlangs schreef Andrzej, hoe het nu zit, of vrouwen nu predikant kunnen worden of niet. De rooms-katholieke kerk is ertegen, dat vrouwen priesters kunnen worden maar in veel protestantse kerken is het gewoon. Hoe zit het nu. Ik heb hem op grond van de Bijbel uit kunnen leggen, dat de Bijbel niet toestaat dat vrouwen predikant of ouderling kunnen worden. Andrzej was er dankbaar voor, hij voelde ergens dat iets niet klopt, maar kon het niet uitleggen. Dit is een voorbeeld hoe belangrijk duidelijke Bijbelse leer en een duidelijke en ware uitleg van de Bijbel is. Er is veel verwarring, zowel onder rooms-katholieken als protestanten, omdat het onderwijs in veel kerken op een laag pitje staat. Het is verdrietig, dat Andrzej die lid is van een protestantse kerk in Polen, het antwoord op zijn vraag niet vond bij zijn eigen voorganger of ouderling.

Bekering, Gods werk of mensenwerk?

Een andere vraag die Andrzej had was hoe dat nu zit met Calvijn en Augustinus. Hem was verteld dat Calvijn zijn leer van de uitverkiezing gebouwd had op de leer van de kerkvader Augustinus en niet op Gods Woord. De Bijbel leert immers dat de mens zelf zich moet bekeren en God moet aannemen.
Dit is een ander voorbeeld van de verwarring die er heerst. Over het algemeen wordt de leer van de uitverkiezing afgewezen door Poolse protestanten waarbij de manier hoe dit gaat vaak erg agressief is. Kenmerkend is de zeer zwakke exegese en Bijbeluitleg, teksten worden uit hun verband gerukt en andere teksten worden genegeerd of er wordt een eigen draai aan duidelijke teksten als bijv. Ef. 1:4 gegeven.
Het is belangrijk deze vragen serieus te nemen. Het gaat niet alleen daarom om de juiste leer uit te leggen maar net zo belangrijk is om in het antwoord te laten zien op welke wijze we de Bijbel dienen te lezen, zodat we Gods Woord ook werkelijk begrijpen. Telkens merk ik weer dat we moeten leren op de juiste manier te lezen. Ik denk dat dit een van de grote problemen in de kerk is.

Uitleg van de geloofsleer

Zo ontstond op basis van deze vraag een correspondentie waarin ik Andrzej mocht uitleggen dat de leer van de uitverkiezing de Bijbelse leer is en dat zowel Augustinus als Calvijn zich op de Bijbel beroepen en deze leer verkondigd hebben op grond van grondige exegese van de Heilige Schrift. Ik heb hem kunnen laten zien waarom ik tot deze conclusie kom, waarom ik de tekst van Gods Woord zo uitleg en niet anders.
Hij heeft me ervoor bedankt en schreef dat hij nu veel stof tot nadenken heeft.” (De naam Andrzej is gefingeerd).

 

Bekijk hier de Poolstalige evangelisatiewebsite van IRS.

Lees hier meer over ons project Polen.

 

Ex-priester Ley Bodden: “Ik voel me nu zó rijk”

Na de afronding van de priesteropleiding (1996) was de Limburgse Ley Bodden drie jaar lang kapelaan in Landgraaf. In die tijd hield de vraag “Wie is God voor mij?” hem heel erg bezig. Hij kreeg steeds meer moeite met zijn werk in de parochie. Totdat het niet meer verder ging en hij wel móest stoppen. Jaren later vond hij God.

Meer getuigenissen