Gepensioneerd priester: “Ik heb nu vrede gevonden met God”

vrede met God

CUENCA (SPANJE) – Straatprediker Sergio Gil heeft regelmatig contact met een priester die hem vaker op straat heeft horen preken. Jarenlang bad Sergio voor hem en nooit kon deze priester zeggen dat hij vrede met God had gevonden. Maar nu lijkt er iets te zijn veranderd.

Enkele maanden geleden schreef Serio Gil het volgende: “Deze week belde Francisco Bermejo me op. Hij is een gepensioneerde priester van de Rooms- Katholieke Kerk. Hij is dezelfde man die me aanmoedigde om door te gaan met de straatprediking en zei dat hij zich er nooit tegen zou verzetten omdat hij weleens tegen God in zou kunnen gaan.
Hij heeft me altijd aangemoedigd in tijden dat ik bijna wilde opgeven, zelfs toen bepaalde ‘protestanten’ ons niet steunden. Ik heb hem bezocht en weer met hem gesproken over de noodzaak om ons met God te laten verzoenen door Christus en Zijn offer als enig en voldoende voor de vergeving van al onze zonden. Alleen door middel van Zijn bloed kunnen we voor God verschijnen. Ik las een deel van het Johannesevangelie met hem waarin Christus zegt: “Het is volbracht” (Johannes 19:30). Daarna vroeg ik hem of hij echt vrede met God had en waarop hij zijn vertrouwen stelde. Hij vertelde me dat hij vrede met God had, alleen door Christus, Zijn sterven aan het kruis, Zijn bloed en Zijn opstanding. Al deze jaren heb ik hem dit gevraagd, en hij zei altijd dat hij iets miste en hij twijfelde altijd. En na zoveel jaren gesprek en gebed zegt hij vrede met God te hebben en dat hij zijn vertrouwen alleen op Heere Jezus Christus stelt. We bidden dat zijn geloof in Christus echt is.”

Lees hier meer over het werk van Sergio Gil in Cuenca.

Francisco P. Bataller: “God staat boven de wetenschap”

GETUIGENIS - De Spanjaard Fransisco P. Bataller, lezer van En la Calle Recta (ECR), stuurde een aantal jaren geleden een brief naar de redactie, waarin hij beschreef hoe hij tot bekering was gekomen. In 2009 publiceerde de redactie dit getuigenis in ECR. De projectgroep Spanje van IRS ontmoette Bataller in 2014. Hieronder lees je zijn getuigenis.

“God neigt de harten van christenen om elkaar te steunen”

Een vrouw in Cuenca (Spanje) bad jarenlang voor meer samenwerking tussen kerken onderling. Het lijkt erop dat haar gebeden zijn verhoord. Leden uit een andere gemeente komen naar de straatprediking van Sergio Gil. Ook bidden Sergio en Evelien Gil nu met andere christenen.

Meer actualiteiten