Gesprekken in Den Bosch over vergeving

“Een vrouw vertelde dat ze bang was om te sterven. Ze ging met haar ouders naar een kerk en haar vader had gezegd dat het allemaal wel goed zou komen. Dit gaf haar geen rust,” schrijft Stichting Evangelisatie Sjofar op Facebook over één van de ontmoetingen tijdens de laatste evangelisatieactie in Den Bosch.

De evangelisatieactie vond plaats op donderdag 22 juli. De vrijwilligers gingen in kleine groepjes de stad in, deelden folders uit en spraken met passanten.
Met de vrouw die bang was om te sterven, spraken vrijwilligers uitgebreid “over zonde én genade”. Ze legden uit dat “ze alleen door geloof in Jezus vrede met God krijgt waarna ze niet meer bang hoeft te zijn om te sterven en God te ontmoeten.” Die uitleg begreep ze. “Ze gaf aan de Bijbel te gaan lezen en hierover in gebed te gaan.”

Over een andere ontmoeting meldt Stichting Evangelisatie Sjofar het volgende:
“Verder spraken we een gescheiden vrouw die jaren geleden de Bijbel dicht gedaan had. Ze was bang dat God haar niet zou vergeven. We wezen haar op de geschiedenis van David en Bathseba en wezen haar op Psalm 51. En op het gesprek met Jezus met de overspelige Samaritaanse vrouw bij de waterput. Ze begreep dat God een genadig God is en een ieder vergeeft die Hem om vergeving vraagt. Ze gaf aan thuis God om vergeving te vragen en de Bijbel weer te gaan lezen. Bidt u mee voor al deze mensen?”

Verrassende evangelisatiegesprekken in Den Bosch

Donderdag 24 juni spraken vrijwilligers van Stichting Evangelisatie Sjofar meerdere mensen op straat in Den Bosch. De evangelisatieactie vond plaats in samenwerking met IRS en kerken uit de buurt. Vrijwilliger Gert Gerritsen beschrijft hoe de dag verliep.

Meer actualiteiten