“God neigt de harten van christenen om elkaar te steunen”

We leerden een aantal maanden geleden een vrouw in Cuenca kennen die al een lange tijd voor eenheid in de kerken heeft gebeden
Sergio Gil gaat bijna dagelijks de straat op om het Evangelie te prediken in Cuenca.

Een vrouw in Cuenca (Spanje) bad jarenlang voor meer samenwerking tussen kerken onderling. Het lijkt erop dat haar gebeden zijn verhoord. Leden uit een andere gemeente komen naar de straatprediking van Sergio Gil. Ook bidden Sergio en Evelien Gil nu met andere christenen.

In Spanje zijn er weinig kerken met een reformatorische grondslag. Toch is het belangrijk dat er een zekere mate van eenheid is onder de verschillende gemeenten.

Gebed van Roza
We leerden een aantal maanden geleden een vrouw in Cuenca kennen die al een lange tijd voor eenheid in de kerken heeft gebeden. Het lag er echt aan het hart dat hij lijkt of iedereen zijn eigen ding doet, en dat terwijl de gemeenten zo ontzettend klein zijn en vaak niet over de noodzakelijke mensen en middelen beschikken om echt iets te organiseren en zichtbaar te zijn in de samenleving. Al deze tijd bad deze vrouw, Roza voor meer samenwerking tussen verschillende gemeenten. Ze bad ook voor Sergio, en voor een andere dominee in Cuenca die Rafa heet, zonder dat we dat wisten.

Wederzijds verlangen
In juni dit jaar gingen we naar een huis waar een bijbelstudie werd georganiseerd en daar ontmoetten we Rafa en zijn vrouw. We begonnen te praten en er was echt een wederzijds verlangen om het Evangelie aan de medemens te verkondigen. En we zagen echt de noodzaak van het gebed, in deze tijd waarin we leven. Waar we zien dat de samenleving steeds verder van God af leeft. Zo ontstond het eerste contact. We ontmoeten elkaar sinds die tijd vrij vaak, we komen vele ochtenden samen voor gebed.

Steun bij straatprediking
Soms komen Rafa en andere mensen uit deze gemeente naar de straatprediking om ook Sergio tot ondersteuning te zijn. Al met al is dit best bijzonder want gedurende al deze tijd dat de straatprediking plaatsvindt, was er praktisch nog nooit iemand van de andere gemeenten in Cuenca komen luisteren wat ons soms best verdrietig maakte. Maar nu lijkt het wel of de Heere de harten van andere christenen neigt om elkaar tot steun te zijn, in het gebed en in de straatprediking. Dit kan zo wel een verhoring zijn op de gebeden van deze lieve zuster in de Heere.

Evelien Gil

Man komt tijdens Gil's preek tot bekering

Een paar dagen geleden had Sergio Gil, de straatevangelist in Cuenca (Spanje) die door IRS wordt ondersteund, niet zo'n mooie ontmoeting met een toehoorder. Meteen daarna maakte hij iets bijzonders mee: Een andere man kwam door zijn preek tot bekering.

Meer actualiteiten