Hartelijke ontvangst in Pools-Duitstalige gemeente in Görlitz-Zgorzelec

Gemeenteleden genieten van een gezamenlijke maaltijd, na afloop van de dienst

Van 23 tot 27 september bracht de werkgroep Polen van IRS een bezoek aan Polen. Daarbij werden diverse kerkelijke contacten bezocht, de IRS-projecten besproken en ook een kerkdienst bijgewoond. IRS-directeur Jan-Henry Seppenwoolde was er bij en vertelt: “Op zondag 26 september woonden we de kerkdienst bij in de “Biblisch Reformierte Gemeinde Görlitz und Zgorzelec” waar Pedro Snoeijer voorganger is. We werden hartelijk ontvangen. De dienst was in het Duits en Pools, we konden het daarom goed volgen. Omdat het een soort van dankdag was, bepaalde Pedro de gemeente bij de gelijkenis van de rijke dwaas en wees daarin op de noodzaak van een hart dat de Heere toebehoorde, dat Jezus lief had gekregen als Zaligmaker. Niet het geld bepaalt, maar hoe het hart is voor Hem. De dienst was op diverse momenten op een mooie manier participatief en er werd veel gezongen (a capella). En ook belangrijk, we merkten dat er een fijne onderlinge band is tussen de gemeenteleden, vooral ook tijdens de gezamenlijke maaltijd die na de kerkdienst werd aangeboden. Namens IRS bracht ik vanuit Psalm 122 de groeten over aan de gemeente. Het is een vreugde om je te verblijden in hen die opgaan naar Gods huis. Graag vraag ik gebed voor deze kleine gemeente, zoals deze gemeente zelf ook bidt voor Gods Koninkrijk in andere landen, hoe klein ze ook is!”

"Mensen noemden me 'de nieuwe Mike'"

Waarom ben ik hier op aarde? Al op zeer jonge leeftijd was de Amerikaanse Mike Cuneo bezig met de grote levensvragen. Hij werd al jong geconfronteerd met de dood. “God gebruikte die ervaring om me te laten zien dat ware vrede alleen te vinden is in en door Jezus Christus”, zegt hij nu.

Meer getuigenissen

Meer