Hoe is het nu met de gemeente in Görlitz-Zgorzelec?

Pedro Snoeijer (links) tijdens een vergadering van de projectgroep Polen van IRS, maart 2019.

Al sinds 2016 bestaan we als kleine gemeente in Görlitz. Toen we onze oude gemeente moesten verlaten wegens weerstand en theologische problemen, kwamen we met een groepje bijeen in onze woonkamer. De Heere heeft ons rijk gezegend. Nu zijn we een tweetalige gemeente in Görlitz – Zgorzelec, een stad op de grens van Polen en Duitsland.

We hebben nu dertien volwassenen en zeven kinderen, zowel Duitsers als Polen. Dat is een uitdaging. Enerzijds vanwege de taal, elke kerkdienst is tweetalig. Anderzijds ook vanwege de heel verschillende mentaliteit van Duitsers en Polen.
De Duitse gemeenteleden hebben een atheïstische achtergrond. Ruim 85% van de inwoners in deze regio is atheïst, het hoogste percentage atheïsten ter wereld.
De Poolse gemeenteleden hebben vrijwel allemaal een rooms-katholieke achtergrond. Sommigen waren jarenlang in een andere protestantse gemeente voor ze bij ons kwamen.

Een gezin dat sinds kort lid is, was jarenlang in een Pinkstergemeente. Het was voor hen niet gemakkelijk de stap te zetten. Ze kwamen eerst af en toen en uiteindelijk steeds vaker. Zelf zeggen ze daarover dat ze uiteindelijk lid geworden zijn, omdat ze hier een Bijbelse verkondiging horen. Nooit eerder hadden ze zulke grondige Bijbeluitleg gehoord. Veel dingen hoorden ze voor het eerst, hoewel ze al meer dan 20 jaar in verschillende protestantse gemeenten geweest waren. Ze hadden eerder bijvoorbeeld vrijwel nooit preken uit het Oude Testament gehoord en het was volledig nieuw voor hen dat ik Christus predik uit elke tekst in het Oude Testament.
Ook de gereformeerde leer was totaal nieuw voor hen. Ze hebben geworsteld met het vraagstuk van de uitverkiezing. We hebben daar veel over gesproken, ik heb samen met hen de Dordtse Leerregels gelezen en dat heeft erg geholpen.
Zelf heb ik weer gemerkt hoe belangrijk dit leerstuk is, hoe vol van troost, maar ook dat het moeilijk is. Van onszelf begrijpen we het niet en gaat de leer van de uitverkiezing tegen ons natuurlijke, daardoor zondige, rechtvaardigheidsgevoel in. Het is de Heilige Geest zelf, Die door het Woord overtuigt.
Ik heb ook weer gezien hoe belangrijk het is mensen tijd te gunnen hiermee te worstelen en rustig in gebed over door te denken.
Ze zijn nu tot de volle overtuiging gekomen dat de gereformeerde leer de Bijbelse leer is. Via zijn werk heeft deze broeder af en toe nog contact met de voorganger van de pinkstergemeente waar hij was. Die waarschuwt hem om uit mijn buurt te blijven omdat ik een valse leraar zou zijn. Dat stemt droevig, maar dergelijke beschuldigingen kan men helaas maar al te vaak horen van andere protestantse voorgangers in Polen. Discussies worden vaak erg emotioneel en beschuldigingen erg heftig en agressief. Het laat ook weer zien, hoe belangrijk goed Bijbels onderwijs is en hoe groot het gebrek daaraan is in Polen. In dergelijke discussies blijkt vaak de zeer gebrekkige of fragmentarische Bijbelkennis, ook bij voorgangers.
Uiteindelijk brengen wij niemand tot overtuiging, het is de Heilige Geest Die dat door ons heen doen wil. Wat een troost!

Pedro Snoeijer

Lees hier meer over het werk van IRS in Polen.

 

Getuigenis Maarten van Gestel: "Ik kreeg een antwoord op mijn levensvragen"

Hij is voorganger van de Brug, een moderne kerk in Eindhoven die zich richt op buitenkerkelijken. Maarten van Gestel (42) groeide op in een rooms-katholiek gezin, vond Jezus en kwam daarna terecht bij het calvinisme. Hij geeft hier zijn getuigenis door middel van een interview.

"Ik realiseerde mij dat we God in alle beslissingen moeten raadplegen."

Al op jonge leeftijd had de Franse Patrick Mandier twijfels over de religieuze regels die hij van huis uit meekreeg. Na een gesprek met een voorganger begreep hij de boodschap van de Bijbel pas écht.

Meer getuigenissen