Coronacrisis zorgt voor meer honger naar Gods Woord in Cuenca (Spanje)

Sergio Gil tijdens een evangelisatieactie op straat

We leven in moeilijke tijden waarin wereldwijd de effecten van het coronavirus voelbaar zijn. Daarnaast zien we dat er in de wereld een immorele koers zichtbaar is en dat de christenvervolging een stijgende lijn laat zien. Juist in deze tijd van crisis lijken mensen meer open te staan voor het Evangelie.

Sergio gaat de laatste tijd naar de vele parken die er in de stad zijn om openlijk met jongeren te praten over het Evangelie. Hij heeft echt bijzondere dingen gezien over de wijze waarop de Heere onder hen lijkt te werken. We geloven dat de Heere een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN. (Amos 8:11). De meeste mensen wilden eerder niet eens de Evangelieboodschap aannemen. Nu vragen ze om Gods Woord en hebben ze soms niet genoeg voor de hele groep.

Vragen

Sergio was pas twee uur met jongeren aan het praten en toen hij weg wilde gaan, hielden ze hem min of meer tegen. Ze stelden veel vragen, bijvoorbeeld: Waarom is het coronavirus er? Bestaat God echt?  Waarom wil God dat mensen hem dienen? Waarom is er zoveel leed in de wereld? Op de laatste vraag gaf ik het antwoord van wat C.S. Lewis eens zei, dat “het lijden de megafoon van God is om een dove wereld wakker te schudden.”

Verandering

Een meisje zei dat ze atheïst was. Sergio vertelde haar zijn getuigenis, hoe de Heere hem gered had, zijn uitgestrekte hand had gepakt en hem uit de ellende had gehaald. Hij zei dat er door Christus’ dood aan het kruis en Zijn opstanding een nieuw leven mogelijk is, dat in de Heere alle zonden zijn vergeven en dat sterven en met Christus te mogen zijn het beste is voor een mens. Toen vroeg Sergio aan het meisje of ze dat ook wilde, een nieuw leven met Christus. Haar onverschilligheid veranderde en na een gesprek van ongeveer een half uur leek het wel of haar gezicht was veranderd. Wie weet bevindt ze zich “voor de enge poort”. We vroegen ons af of de Heere het coronavirus ook aan het gebruiken is om het geweten van mensen wakker te schudden. We hopen en bidden dat veel mensen honger en dorst mogen hebben naar het Woord van God en dat velen tot Hem mogen komen.

Sergio en Evelien Gil, Cuenca (Spanje)

Een gesprek met een man in Cuenca over het geloof

Het coronavirus is nog steeds erg actief in Spanje. Toch is inloophuis Corazon Libre nog gewoon open. Verschillende mensen komen en gaan. Sommige mensen luisteren alleen naar de prediking op straat en komen niet naar het inloophuis. Zo kwamen we pas een man tegen die zich nogal schuldig voelde omdat hij al heel lang niet naar de mis was geweest.

Meer actualiteiten