Hoofdredacteur over 50 jaar ECR

Het allereerste nummer van ECR

50-JARIG JUBILEUM ECR – Twee bladen met dezelfde naam en van dezelfde stichting, hoewel in verschillende talen, In de Rechte Straat en En la Calle Recta (ECR). Het Nederlandse is het informatieblad van de stichting, het Spaanse wil juist de boodschap waar de stichting voor staat -doorgeven. Dit jaar viert ECR haar vijftigjarig jubileum.

Vanaf het begin in 1968 was ds. Francisco Rodríguez redacteur. Hij schreef de meeste artikelen en vertaalde andere uit het Nederlands. Als ex-priester was hij in de Spaanstalige wereld de vertegenwoordiger van wat voor ds. Hegger ‘de weg naar het licht’ was geweest. In 2011 trad de huidige redactie aan. Nog steeds willen we een ‘getuigend gesprek’ met de rooms-katholieke christenen voeren, maar we hebben evenals de stichting in Nederland de soms agressieve confrontatie achter ons gelaten. De Rooms-Katholieke Kerk van onze tijd is niet meer het bastion van vermeende zekerheden van voorheen, maar een verdeelde kerk, hoewel verenigd in een nog steeds machtig instituut.

Rooms-katholicisme

Een andere factor is dat we in de ethische crisis van onze tijd de conserverende kracht van het rooms-katholicisme – hoezeer ook aangetast door schandalen – niet mogen veronachtzamen. Protestanten die elke verzwakking van het rooms-katholicisme als een overwinning vieren, vergissen zich. Als er geen Bijbels christendom is dat de leegte opvult, is er alleen verlies. En vaak is dit bijbelse christendom er niet, zodat juist daar de huidige uitdaging ligt van En la Calle Recta. Het blad wil zorg dragen voor mensen die de vragen naar de vrede met God helder wilden krijgen, geestelijk en ethisch.

Cuba

Het land waar het blad het meeste aftrek vindt is Cuba. Kerkelijke bladen bestaan niet in dit land, buitenlandse abonnementen kunnen niet betaald worden, daarom is een gratis blad zo welkom. Vanwege de moeilijkheden die verzending vanuit Nederland ondervindt, wordt de Cubaanse oplage in het land gedrukt.

Als redactie danken we namens de lezers de Nederlandse stichting met haar achterban. We vragen u tevens om uw gebed voor het werk om alle vier maanden het blad te vullen met zinvolle artikelen.

Berend Coster, hoofdredacteur van En la Calle Recta

Cubaanse predikant schrijft brief met persoonlijk getuigenis

"Ik kom uit een katholiek gezin, en ik bekeerde mij tot het evangelie van Jezus Christus toen ik 22 jaar was, in 1994. Sinds mijn bekering getuig ik van het evangelie tot mijn familie, in het bijzonder tot mijn moeder, een vrome katholieke vrouw, die het geloof ernstig neemt."

Meer getuigenissen

Peruaanse politieman maakt wonderen mee en Mexicaan getuigt in ziekenhuis

50 JAAR ECR - Carlos Rodríguez, redacteur van het Spaanstalige evangelisatieblad En la Calle Recta (ECR), herinnert zich de ingezonden brieven van een Peruaanse politieman, een Roemeense gevangene en een Mexicaanse ziekenhuispatiënt nog goed.

Meer actualiteiten