“Ik besef dat het alléén om God gaat”

Evangelisatieweek Tongeren

EVANGELISATIEWEEK TONGEREN – Gistermorgen deed ik mee met het deur-aan-deurwerk van de Evangelisatieweek in Tongeren (België). In een nabijgelegen dorpje deelde ik samen met een broeder bloemetjes uit namens de gemeente De Stem van de Goede Herder. “Ik ben christen, ik lees de Bijbel, maar ik heb niets met kerken,” zei de eerste man die opendeed.

Deze man was met ons begaan, aangezien het nogal warm was. Hij vroeg ons naar binnen om wat te drinken.

Alléén God
Toen hij was neergestreken in zijn stoel, zei hij dat hij het financieel niet breed had. Desondanks was hij tevreden met wat hij had, liet hij ons merken. We zeiden dat tevredenheid een belangrijk christelijk principe is, en dat beaamde hij.

De man zei dat hij heel af en toe weleens de mis bijwoonde. “Het gaat niet om het kerkgebouw, ook niet om de priester. Als ik een kerk binnenkom, besef ik dat het alléén om God gaat.” Deze woorden raakten me. Zou hij écht inzien waar het om gaat in het leven met God?

Het kwaad
De man zei ook nog dat we steeds weer van de goede weg af kunnen gaan. Hij geloofde dat het kwaad in de mens huist. Ik zei dat dit waar is, maar dat Jezus’ offer genoegzaam is en dat God ons hierdoor tóch kan aanzien als volmaakt. “Onvoorwaardelijke liefde”, was zijn reactie. “Bij het christelijke geloof gaat het om liefde.” Hij was verder niet zo open over zijn geloofsleven.

De ellende in de wereld
De volgende twee mannen die we spraken, hadden allebei rooms-katholieke roots, maar geloofden niet meer in God omdat ze geen raad wisten met de ellende in de wereld. De ene man zei dat hij in zijn leven veel voor de rooms-katholieke kerk had gedaan en daar voor zijn idee niet door God voor was beloond.

Rooms-katholieke school
De andere man liep met zijn dochtertje op straat. Dat hij zelf niet in een God kon geloven, weerhield hem er niet van om zijn dochtertje naar een rooms-katholieke school te sturen. “Dan kan ze later kiezen we ze wil”, zei hij. Zijn dochtertje hoorde het gesprek aan en zei: “Ik geloof wél”. We gaven zijn dochtertje een boekje over het geloof voor kinderen. We nodigden haar ook uit voor het kinderwerk tijdens de evangelisatieweek. Ze zei dat ze hier heel graag naartoe wilde. Van haar vader kreeg ze toestemming hiervoor.

Het was inmiddels tijd om te lunchen. Toen we terugliepen naar de auto, deed de eerste man die we spraken, zijn deur weer open. Hij vroeg of we het niet te warm hadden en wenste ons het beste!

Karolien Slangen – Lievense

Getuigenis Jeroen Timmermans: "Ik bedacht dat de Bijbel me kon helpen"

God brengt Zijn Woord bij de persoon die Hij wil bekeren. Maar het kan ook andersom. Hij brengt ook mensen zelf naar de Bijbel toe. Zoals dat het geval was bij Jeroen Timmermans (33), een voormalige rooms-katholiek uit het Limburgse Herten. Tien jaar geleden leerde hij God kennen, onverwachts en op een wonderlijke wijze.

Ex-priester Toon Vanhuysse over "genade alleen"

Ex-priester Toon Vanhuysse spreekt op een jongerenavond in Bennekom over 'Genade alleen', even bevlogen als altijd. Deze video is jaren geleden opgenomen.

Meer getuigenissen