“De tekst ‘De broeders uit Italië groeten u’ bleef bij mij hangen”

Rob van der Dussen: Missionair werk

Rob van der Dussen voelt zich geroepen tot missionair werk onder studenten en jongvolwassenen in Italië. Inmiddels woont hij in Rome, waar hij nu een tweejarige training volgt bij verschillende kerkplantingsprojecten en een intensieve studie Italiaans doet. IRS ondersteunt hem.

Missionair werker worden in Italië. Dat was niet direct hoe Rob van der Dussen zijn toekomst voor zich zag. Tóch woont hij nu in Rome om zich in te zetten voor het verspreiden van het Evangelie in Italië.

Hoe kwam je ertoe om missionair werk te gaan doen in Italië?

“Enkele jaren geleden zou ik het me niet in kunnen denken om buiten Nederland, laat staan in Italië, te gaan wonen en werken. Na mijn opleiding tot geschiedenisdocent, ben ik gestart met een theologieopleiding in Leuven (België). Via een Vlaamse studentengroep ben ik in aanraking gekomen met evangelisatie onder studenten. Dit werk sprak mij erg aan en daarom ben ik tijdens een stageperiode naar Malta gegaan om meer ervaring op te doen met het evangeliseren onder studenten. In de eerste week op het eiland werd een zogenaamde missieweek/evangelisatieweek gehouden. Tijdens deze week werkte ik samen met een Italiaans team van christelijke studentenwerkers. Deze studentenwerkers vertelden mij over de situatie van de protestants-christelijke kerken in Italië. Aan het einde van de evangelisatieweek gaf Giovanni, een studentenwerker uit Siena (Italië), een bijbelstudie over het slot van de Hebreeënbrief: “de broeders uit Italië groeten u”. Deze bijbeltekst bleef in mijn gedachten en sindsdien is Italië voor mij niet uit het beeld verdwenen. In de tijd die volgde op Malta, leerde ik meer over het rooms-katholicisme en realiseerde ik me dat de nood én de kansen in Zuid-Europa groot zijn.”

Wat hoop je precies te gaan doen in Italië ? Waarom ga je je vooral focussen op studenten en jongvolwassenen?

“In veel wijken van grote steden zijn geen protestants-christelijke kerken te vinden. Als aan mensen het Evangelie gebracht wordt, is het belangrijk dat er bijbelgetrouwe kerken in de omgeving zijn waar mensen zich kunnen aansluiten. Daarom hoop ik meer te gaan leren over gemeentestichting in Italië. Om ervaring op te doen met dit werk, ben ik gestart met een training die twee jaar duurt. Tijdens deze training ben ik betrokken bij drie verschillende gemeenten die verbonden zijn aan het netwerk van City to City Europe. Tijdens deze training word ik begeleid door een mentor, die verbonden is aan één van deze gemeenten. De gemeente die hij enkele jaren geleden heeft opgericht, komt samen vlak bij de La Sapienza universiteit. Deze gemeente werkt nauw samen met studentengroepen, waardoor ik ervaring kan opdoen met studentenwerk. De focus op het werken met studenten en jongvolwassenen heeft enerzijds te maken met de taal: zij spreken vaak ook Engels naast Italiaans. Dit is in deze fase, waarin ik het Italiaans aan het leren ben, een uitkomst. Anderzijds heeft het werken met studenten en jongvolwassenen mijn hart, omdat deze generatie opgroeit met een gebrek aan vertrouwen in autoriteit, de overtuiging heeft dat er geen absolute waarheid is, een gebrek heeft aan een duidelijk moreel kompas, enzovoorts. De La Sapienza universiteit in Rome is één van de grootste universiteiten in Italië. De meeste studenten hebben nog nooit het Evangelie gehoord. Mijn verlangen is om deze jongeren het Evangelie te vertellen en hen in te winnen voor het Koninkrijk van God. Kortom: de komende jaren ga ik werken met studenten, vanuit christelijke, wervende gemeenten die midden in de samenleving staan.”

Wat heeft de eerste periode prioriteit?

“In de eerste maanden van de training zal ik ondergedompeld worden in de Italiaanse cultuur. Het volgen van een taalcursus op het taalinstituut Torre di Babele vult op dit moment het grootste gedeelte van mijn week. Daarnaast ben ik volop bezig om nieuwe contacten op te doen en mijn netwerk in Rome uit te breiden. Zo heb ik ondertussen een priester uit Engeland leren kennen. Hij studeert bij de dominicanen in het centrum van Rome om priesters op te leiden. Via hem leer ik meer over het rooms-katholicisme (de grootste godsdienst in Italië) én over de leer en het leven van deze priester en zijn orde. Recent vroeg hij mij of hij eens een protestantse dienst mee mocht maken. Zo hoop ik hem mee te nemen naar een kleine gemeente, Breccia di Roma, op een paar minuten loopafstand van zijn universiteit. De christelijke gemeente wordt geleid door kerkplanter Leonardo de Chirico. Hij is kent het werk van IRS en is een internationaal expert in het toerusten van protestantse voorgangers in het aangaan van het gesprek met het rooms-katholicisme. Van hem hoop ik veel te leren over de kerk van Rome.”

Waar zie je naar uit?

“Ik zie ernaar uit om mensen te zien veranderen door het Evangelie. Het Woord van God is krachtig en scherp en daarom heb ik grote verwachtingen van wat God zal doen in Italië.
Ik ervaar dat God een God is die betrokken is op ons leven. Ontmoetingen die plaatsvinden zijn niet toevallig, dat heb ik meer dan eens ondervonden. Ik hoop jongeren en ouderen tegen te komen in wie God aan het werk is en een honger hebben om meer van Zijn Woord te leren.”

 

Lees hier meer over het werk van IRS in Italië

Rob van der Dussen: “De oogst in Italië is groot”

In het decembernummer van IRS-magazine komt een interview te staan van Rob van der Dussen, die zich in Rome voorbereidt op het doen van missionair werk in Italië. Lees nu alvast twee vragen aan hem over Italië en de situatie daar.

Meer actualiteiten

Pawel Gajewski: “In de Rooms-Katholieke Kerk is er officieel geen vrijheid”

Dr. Pawel Gajewski trad begin jaren ’90 als priester uit de Rooms-Katholieke Kerk. “Is het wel eerlijk in zo' n kerkelijk systeem priester te worden, terwijl je weet dat het afwijkt van de Bijbel?” vroeg hij zich af. Hij ging over naar het protestantisme en werd predikant in de Waldenzenkerk in Italië.

Meer getuigenissen