IRS-magazine bestaat 60 jaar

60 jaar IRS-magazine

60 JAAR IRS-MAGAZINE – Al 60 jaar lang wordt IRS-magazine uitgegeven. “Het licht en de rijkdom, welke wij ontdekt en gekregen hebben en dat ons zo gelukkig maakt, mogen wij niet voor onszelf alleen houden” staat in het maart-nummer van 1958 beschreven. Dit verwoordt heel duidelijk de roeping die wij als IRS nog steeds gevoelen.

Het maart-nummer van IRS-magazine in 1958 was het tweede nummer van een tijdschrift dat nu nog steeds wordt uitgegeven. Toendertijd heette het blad nog ‘In de Rechte Straat’, nu kortweg ‘IRS-magazine’. Het eerste nummer, dat waarschijnlijk begin 1958 was verschenen, werd nog beperkt gedrukt en uitgegeven. Het tweede nummer werd daarentegen voor het eerst in grotere kring verspreid. In dit blad geeft voormalig rooms-katholiek priester dhr. W.M.A. Kuin een samenvatting van wat ds. H.J. Hegger in het allereerste nummer schreef:

Roeping

“Wij hebben onze eigen roeping van God gekregen t.o.v. onze vroegere geloofsgenoten; Het licht en de rijkdom, welke wij ontdekt en gekregen hebben en dat ons zo gelukkig maakt, mogen wij niet voor onszelf alleen houden. Wij moeten de in duisternis en in geestelijke armoede slapenden wakker maken uit hun doodsslaap. Wij moeten de zoekende rooms-katholieke medemens de beslissing voor Jezus vergemakkelijken.”

Hij verwoordt ook de roeping die IRS had en heeft richting “geboren protestanten”:
“Hen moeten wij wijzen op hun bevoorrechting, hetgeen velen zich niet bewust zijn. Wij moeten hen meer begrip bijbrengen van de enorme kloof, welke er is tussen het protestantse en roomse denken, waardoor er zoveel onbegrip is dikwijls.”

IRS-magazine van 1 maart 1958

Het doel vandaag de dag

Dit laatste is nog steeds een belangrijk doel van IRS-magazine. In dit blad laten we iets zien van de worsteling die sommige (voormalige) rooms-katholieken hebben meegemaakt, hun zoektocht naar God en ook de wijze waarop hun ogen opengingen voor Jezus als hun Zaligmaker. Het blad heeft op dit moment als doel om de achterban bekendheid te geven aan het werk van IRS.

Rooms-katholieken bereiken we op allerlei andere manieren: door het Spaanstalige evangelisatieblad En la Calle Recta, door het Poolstalige evangelisatieblad Augustinus en door onze Nederlandstalige website mijnwegnaarhetlicht.nl. Ook zijn onze veldwerkers actief in België, Polen, Spanje en Nederland en ondersteunen we daarnaast andere evangelisatieprojecten. Dankzij uw gebed en financiële steun kunnen we ook in de toekomst doorgaan met het bereiken van rooms-katholieken met het Evangelie van vrije genade!

Doneer nu 60 euro aan IRS en ontvang gratis het boek ‘Van de wierook naar het Woord’, met daarin getuigenissen van voormalige rooms-katholieken. 

 

Meer