IRS-Ontmoetingsdag: soms bemoedigingen na verkondiging van het Evangelie

IRS-ONTMOETINGSDAG – Afgelopen zaterdag hielden wij onze jaarlijkse Ontmoetingsdag in Gorinchem. Velen ervaarden de spreekbeurten van de veldwerkers en de onderlinge gesprekken als bemoedigend. Wij willen iedereen die afgelopen zaterdag aanwezig was hartelijk bedanken voor zijn of haar betrokkenheid en medeleven met het werk van onze stichting.

De sprekers op de Ontmoetingsdag, Guus Van Amstel (Tongeren, België) en Sergio en Evelien Gil (Cuenca, Spanje) deelden ons vanaf het podium hun ervaringen met het evangelisatiewerk dat zij doen.

Boodschap van vrede
Sergio Gil zei dat Jezus de Vredevorst is, maar dat niet iedereen de boodschap van vrede wil horen. “Mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. De toorn van God is over een ieder die Hem niet dient. Voordat we vrede verkondigen, moeten we over het oordeel van God vertellen.”

Gil zei dat sommige mensen zich schamen om naar hem te luisteren als hij op straat predikt. “Daarom zetten we onze boodschap ook op internet.”
Een pastoor van de rooms-katholieke parochie uit de buurt, is er niet op tegen dat Gil op straat predikt. “Hij heeft weleens tegen mij gezegd: Als God jou geroepen heeft, moet je daarmee doorgaan.”

“Hij heeft weleens tegen mij gezegd: Als God jou geroepen heeft, moet je daarmee doorgaan.”

Kinderwerk
Van Amstel zei dat de jaarlijkse evangelisatieweek van de protestantse gemeente De Stem van de Goede Herder in Tongeren altijd weer positief is. “Vorig jaar kwamen er 59 kinderen die niet wekelijks naar de kerk komen. Tien van deze kinderen hadden zelfs nog nooit van het Evangelie gehoord. Deze kinderen kunnen het Evangelie thuis ook weer aan hun ouders vertellen. Het is natuurlijk niet goed om deze kinderen na deze week weer gewoon weg te sturen. Daarom organiseren wij ook altijd één keer per maand op zaterdag kinderclub. Sommige kinderen die de evangelisatieweek meemaakten, zien wij weer terug op deze kinderclub.”

Nieuwe bezoeker van de kerkdiensten
Ook bij het werk onder volwassenen mag Van Amstel soms iets van Gods werk zien. “Zo is een invalide man met een geamputeerd been ons tot bemoediging. Toen we langs zijn deur kwamen, zei hij: ‘Ik geloof in God, maar ik geloof niet in Zijn helpers.’

Toen we langs zijn deur kwamen, zei hij: ‘Ik geloof in God, maar ik geloof niet in Zijn helpers.’

Uiteindelijk is hij toch naar de kerk gekomen, waar hij enorm geraakt werd door een preek. Nu blijft hij naar de kerk komen. Ook bijbelstudies woont hij bij.”

Guus van Amstel: “Tien van de 59 kinderen die de kinderclub tijdens de Evangelisatieweek bijwoonden, hadden het Evangelie nog nooit gehoord.”

Kenniscentrum
Hans van Hoof, zelf een voormalig rooms-katholiek, sprak over het nieuwe kenniscentrum. Hij zei dat veel protestanten een verkeerd beeld hebben van het tegenwoordige rooms-katholicisme en dat rooms-katholieken soms een verkeerd beeld hebben van het protestantisme. Het kenniscentrum moet daar verandering in brengen.
Bij de crematie van de man van zijn zus viel het hem weer eens op dat veel hedendaagse rooms-katholieken nauwelijks meer besef van God hebben. Hij ziet dat de invloed van de secularisatie ook steeds meer merkbaar is in de Rooms-Katholieke Kerk.
“Om een voorbeeld te geven: die oudste zus die mij bidden heeft geleerd, bidt zelf niet meer. Dat is een grote armoede.”
In het kenniscentrum wil Van Hoof ook uitleg geven over de betekenis van termen als ‘protestants’, ‘katholiek’ en ‘rooms-katholiek’. “Wat is katholiek? Dat is waar Christus in het midden is. Dat is wat anders dan rooms-katholiek.”

Lees hier meer over onze projecten.

 

 

"Mensen noemden me 'de nieuwe Mike'"

Waarom ben ik hier op aarde? Al op zeer jonge leeftijd was de Amerikaanse Mike Cuneo bezig met de grote levensvragen. Hij werd al jong geconfronteerd met de dood. “God gebruikte die ervaring om me te laten zien dat ware vrede alleen te vinden is in en door Jezus Christus”, zegt hij nu.

Meer getuigenissen